You, the petitioner
Schermafbeelding 2019 11 05 om 12.06.14

Verzoek tot uitschrijven extra Algemene Ledenvergadering VvAA

569 signatures

Wij willen de zorg werkbaar en ethisch verantwoord blijven kunnen verlenen. Hiervoor is het essentieel dat ook de belangenbehartiging door onze vereniging zuiver en goed is.

De voorgenomen positiewisselingen binnen de vereniging VvAA en de hiermee samenhangende toekomstige koers baart ons zorgen.

Petition

We

(para)medici, leden van de vereniging VvAA

(waartoe o.a. ook de bij de VvAA verzekerden behoren)

 

observe

dat de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering pas op 23 juni 2020 is

 

and request

het bestuur van de VvAA om een extra Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen volgens artikel 20 lid 4 van de statuten van de VvAA om ruggespraak te houden met hun achterban.

Om een ledenvergadering uit te kunnen schrijven, is tenminste 1% van de handtekeningen van de leden noodzakelijk. Het gaat om ongeveer 1300 handtekeningen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures

Updates

ALV 6 oktober 19.00 uur in VvAA-gebouw ’t Hart te Utrecht

Geachte petitie ondertekenaars,

Gezien het afgelasten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) in juni i.v.m. de Corona crisis, heeft het even geduurd, maar hier is de gewenste ALV van de VvAA dan toch.

+Read more...

ALV op 6 oktober, om 19.00 uur in VvAA-gebouw ’t Hart te Utrecht.

Let op: mede i.v.m. COVID-19 is aanmelding verplicht en dit moet vóór 25 september a.s.

De agenda

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Wilt u vooraf overleggen en/of mocht u niet in de gelegenheid zijn de ALV zelf bij te wonen, maar wilt u uw stem niet verloren laten gaan, laat het dan even weten.

Hopelijk tot 6 oktober!

Met vriendelijke groet,

Lewi Vogelpoel

2020-09-20

Bijeenkomst VvAA dinsdag 19 november

Beste ondertekenaars van de petitie,

Wij roepen u graag op om morgen, dinsdag 19 november om 19.30 uur naar de naar aanleiding van deze petitie ingelaste bijeenkomst te komen bij de VvAA te Utrecht aan de Orteliuslaan 750.

U kunt zich aanmelden via de VvAA: vereniging@vvaa.nl.

2019-11-18