You, the petitioner
Ev.owa

Verontruste VU'ers eisen realistisch beleid en zeggenschap

1,057 signatures

De VU heeft een koerswijziging nodig in de bestuurs- en managementcultuur: niet primair gedreven door cijfers en economische motieven, maar door wetenschap, onderzoek en onderwijs. We steunen de Ondernemingsraad in haar advies. De werkvloer moet weer gehoord worden!

(The English translation of the petition can be found on http://www.facebook.com/groups/379785065389962/)

www.verontrust.wordpress.com

Petition

We

De Verontruste VU'ers, een open groep WP, OBP en studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam

 

establish that:

• Dat het College van Bestuur de komende twee jaar 33 miljoen wil bezuinigen • Dat dat 450 fulltime banen gaat kosten bij het OBP • Dat de VU vorig jaar uitkwam op een positief saldo van 8,9 miljoen • Dat deze BEZUINIGING dus NIET NODIG en NIET GEWENST is! • Dat het uitgesloten is dat zo’n grote bezuiniging geen kwaliteitsverlies veroorzaakt • Dat er nu al wordt gereorganiseerd op alle niveaus, maar dat er onvoldoende coördinatie is • Dat niet alleen het personeel, maar ook de studenten daar de gevolgen van beginnen te voelen

 

and request

• Een goed onderbouwde visie op de toekomst van de VU • Ombuiging van de bezuinigingsplannen • Een realistisch stappenplan voor reorganisatie • Zeggenschap

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
universiteitsbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2016-07-11 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Matthias van Rossum 
Website:

History

Signatures