You, the petitioner
Variant drielse veldweg

Verkeersveilige Zuidelijke Ontsluitingsroute Maasdriel

85 signatures

De gemeente Maasdriel gaat aan de slag met de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR). De inrichting van het voorkeurstracé sluit niet aan bij de functie van de weg. De ontwerpprincipes voor het duurzaam veilig inrichten van wegen worden niet gevolgd ten gunste van ontwikkelmogelijkheden voor woningbouw.

Petition

We

Zeer bezorgde en betrokken ouders en kinderen

 

observe

 • Dat de verkeersveiligheid op diverse wegen in Kerkdriel en Velddriel niet acceptabel is.

 • Dat ouders zich steeds meer zorgen maken over hun kinderen die deelnemen aan het verkeer.

 • Dat fietsers zich kwetsbaar voelen.

 • Dat het aantal verkeersdoden in Maasdriel in 2019 is gestegen tot bijna 3 maal het landelijk gemiddeld.

 

and request

 • om bij plannen voor reconstructie en aanleg van wegen verkeersveiligheid voorop te stellen.

 • om bij de variantenstudie voor de Zuidelijke Ontsluitingsroute de richtlijnen van duurzaam veilig (wegverkeer) als uitgangspunt te nemen.

 • om bij de variantenstudie voor de Zuidelijke Ontsluitingsroute de mogelijkheden voor verplaatsing van zandbedrijven te betrekken.

The answer

Zuidelijke Ontsluitingsroute niet duurzaam veilig

Voorkeurstracé 2a van de Zuidelijke Ontsluitingsroute wordt verder uitgewerkt. Het verzoek uit de petitie wordt niet opgevolgd.

Bron: gemeenteraad 9 december 2021
http://www.nlweb.com/ZOR/

REACTIE PETITIONARIS

De gemeente Maasdriel gaat aan de slag met de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR). Na een lange historie waar diverse varianten zijn beoordeeld, besluit de gemeenteraad in haar vergadering van 9 december 2021 dat voorkeurstracé 2a verder uitgewerkt moet worden. (SSM, CDA en D66 stemmen voor, VVD en PvdA/Groenlinks stemmen tegen.)

Zeer bezorgde en betrokken ouders en kinderen verzoeken de gemeenteraad middels een petitie om bij plannen voor reconstructie en aanleg van wegen verkeersveiligheid voorop te stellen en hebben de petitie daartoe 9 december 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeente honoreert de petitie niet. De inrichting van de weg sluit niet aan bij de functie van de weg. De ontwerpprincipes voor het duurzaam veilig inrichten van wegen worden niet gevolgd.

Zie de uitleg van wethouder de Vreede (SSM) waarom de Zuidelijke Ontsluitingsweg wordt aangelegd als erftoegangsweg en niet als gebiedsontsluitingsweg.

De gemeente gaat de te drukke gebiedsontsluitingswegen (Provinciale weg en Wordenseweg) ontlasten met deze erftoegangsweg en trekt daarvoor 18 miljoen euro uit. Ook de Paterstraat wordt, na aanleg van de ZOR, ontlast en wordt in de tussentijd ingericht als gebiedsontsluitingsweg (kosten 2,4 miljoen). Het recreatieverkeer uit recreatiegebied de Zandmeren en vrachtverkeer van de zandbedrijven wordt vooralsnog ontsloten via de Paterstraat.

Volgens de gemeente: We staan aan de vooravond van het meest ingrijpende project ooit voor Maasdriel. Eindelijk kunnen we de verkeersproblematiek in Kerkdriel-Zuid en Velddriel grondig aanpakken. De druk op de Paterstraat, de Provincialeweg en de kern van Velddriel zal met de komst van de route afnemen. Ook ontstaat er ruimte om binnen alle plannen die we voor het gebied hebben te zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van De Zandmeren uit het Masterplan Maas dat tot meer recreatie en toerisme zal leiden.

Volgens het ontwerpprincipe functionaliteit is het wegennet idealiter een hiërarchische en doelmatige opbouw van de verkeersfuncties, bestaande uit drie typen wegen:

 • stroomwegen (stromen op wegvakken en over kruisingen),
 • gebiedsontsluitingswegen (stromen op wegvakken en uitwisselen op kruispunten) en
 • erftoegangswegen (uitwisselen op wegvakken en kruispunten).

In een duurzaam veilig wegverkeer ...

... is de overheid eindverantwoordelijk voor een slachtoffervrij verkeerssysteem

Wegbeheerders, handhavers, wetgevers, voorlichters en soortgelijke verkeersprofessionals hebben de operationele verantwoordelijkheid om een duurzaam veilig verkeerssysteem daadwerkelijk te realiseren. Zo zorgen wegbeheerders ervoor dat wegen ingericht en onderhouden zijn, zodanig dat verkeersdeelnemers fysiek beschermd worden en de weg hun competenties en veilig gedrag ondersteunt.

De gemeente Maasdriel wijkt hiervan af en accepteert de risico's die hieraan verbonden zijn.

Meer informatie vindt u op de website van de kerngroep Paterstraat, welke voor verkeersveiligheid strijdt.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Maasdriel 
Petition desk:
Closing date:
2021-12-09 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Janus Liebregts 
Organisation:
bewoners Paterstraat 
Website:

History

Signatures

Updates

Zuidelijke Ontsluitingsroute niet duurzaam veilig

Voorkeurstracé 2a van de Zuidelijke Ontsluitingsroute wordt verder uitgewerkt. Het verzoek uit de petitie wordt niet opgevolgd.

Bron: gemeenteraad 9 december 2021
http://www.nlweb.com/ZOR/

REACTIE PETITIONARIS

De gemeente Maasdriel gaat aan de slag met de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR).

+Read more...

Na een lange historie waar diverse varianten zijn beoordeeld, besluit de gemeenteraad in haar vergadering van 9 december 2021 dat voorkeurstracé 2a verder uitgewerkt moet worden. (SSM, CDA en D66 stemmen voor, VVD en PvdA/Groenlinks stemmen tegen.)

Zeer bezorgde en betrokken ouders en kinderen verzoeken de gemeenteraad middels een petitie om bij plannen voor reconstructie en aanleg van wegen verkeersveiligheid voorop te stellen en hebben de petitie daartoe 9 december 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeente honoreert de petitie niet. De inrichting van de weg sluit niet aan bij de functie van de weg. De ontwerpprincipes voor het duurzaam veilig inrichten van wegen worden niet gevolgd.

Zie de uitleg van wethouder de Vreede (SSM) waarom de Zuidelijke Ontsluitingsweg wordt aangelegd als erftoegangsweg en niet als gebiedsontsluitingsweg.

De gemeente gaat de te drukke gebiedsontsluitingswegen (Provinciale weg en Wordenseweg) ontlasten met deze erftoegangsweg en trekt daarvoor 18 miljoen euro uit. Ook de Paterstraat wordt, na aanleg van de ZOR, ontlast en wordt in de tussentijd ingericht als gebiedsontsluitingsweg (kosten 2,4 miljoen). Het recreatieverkeer uit recreatiegebied de Zandmeren en vrachtverkeer van de zandbedrijven wordt vooralsnog ontsloten via de Paterstraat.

Volgens de gemeente: We staan aan de vooravond van het meest ingrijpende project ooit voor Maasdriel. Eindelijk kunnen we de verkeersproblematiek in Kerkdriel-Zuid en Velddriel grondig aanpakken. De druk op de Paterstraat, de Provincialeweg en de kern van Velddriel zal met de komst van de route afnemen. Ook ontstaat er ruimte om binnen alle plannen die we voor het gebied hebben te zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van De Zandmeren uit het Masterplan Maas dat tot meer recreatie en toerisme zal leiden.

Volgens het ontwerpprincipe functionaliteit is het wegennet idealiter een hiërarchische en doelmatige opbouw van de verkeersfuncties, bestaande uit drie typen wegen:

 • stroomwegen (stromen op wegvakken en over kruisingen),
 • gebiedsontsluitingswegen (stromen op wegvakken en uitwisselen op kruispunten) en
 • erftoegangswegen (uitwisselen op wegvakken en kruispunten).

In een duurzaam veilig wegverkeer ...

... is de overheid eindverantwoordelijk voor een slachtoffervrij verkeerssysteem

Wegbeheerders, handhavers, wetgevers, voorlichters en soortgelijke verkeersprofessionals hebben de operationele verantwoordelijkheid om een duurzaam veilig verkeerssysteem daadwerkelijk te realiseren. Zo zorgen wegbeheerders ervoor dat wegen ingericht en onderhouden zijn, zodanig dat verkeersdeelnemers fysiek beschermd worden en de weg hun competenties en veilig gedrag ondersteunt.

De gemeente Maasdriel wijkt hiervan af en accepteert de risico's die hieraan verbonden zijn.

Meer informatie vindt u op de website van de kerngroep Paterstraat, welke voor verkeersveiligheid strijdt.

2021-12-16