You, the petitioner

Verkeersknip Stadshagen

6 signatures

In Stadshagen is het eindrapport van Bureau Goudappel & Coffeng gepresenteerd. Bewoners in Stadshagen en andere belangstellenden kunnen gedurdende 14 dagen via een reactieformulier reageren op dit rapport. Wij vinden deze termijn te kort.

Petition

We

Inwoners van Stadshagen en andere belanghebbenden

 

observe

dat de termijn van 14 dagen te kort is. De verkeersknip is al meerdere jaren onderwerp van gesprek. Het stellen van een termijn van 14 dagen doet ons inziens afbreuk aan de zorgvuldigheid van de afhandeling van dit onderwerp.

 

and request

de reactie termijn op te schorten naar wat billijk is bij een dergelijk lang spelende kwestie. Bij billijk denken wij aan een termijn van 2 maanden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Zwolle 
Petition desk:
Closing date:
2011-03-18 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Di Mistro 

History

Signatures