U, de petitionaris
File 1

Verkeersdruk in Nuenen moet omlaag: genoeg is genoeg

662 ondertekeningen

Op 4 juli 2019 wordt in de gemeenteraad van Nuenen besloten hoe om te gaan met de toenemende verkeersdruk in de komende 10 jaar. Dit alles op basis van de Mobiliteitsvisie Nuenen. Het ziet er slecht uit voor Nuenen/Nuenen Zuid. Nog meer verkeer, fijnstof en geluid. Het is tijd om in actie te komen.

Petitie

Wij

bezorgde inwoners van Nuenen

 

constateren

dat met het goedkeuren van de Mobiliteitsvisie door de gemeenteraad van Nuenen een desastreuze stap zal worden gezet in het verslechteren van het leefklimaat in Nuenen: geluidshinder, fijnstof en verkeersonveiligheid nemen gigantisch toe:

  • Toenemende verkeersdrukte op Smits van Oijenlaan, Europalaan en A270.
  • De Geldropsedijk is weer in beeld als deel van de ontsluitingsroute voor Nuenen West.
  • Openstelling busbanen A270 ligt weer op de loer.

 

en verzoeken

  1. de gemeenteraad het voorstel met betrekking tot de Mobiliteitsvisie niet aan te nemen,
  2. het regionale verkeer buiten de bebouwde kom om te leiden , onder andere door al haar politieke invloed aan te wenden om te komen tot de aanleg van een 'noordelijke bypass',
  3. te kiezen voor de gezondheid van haar inwoners in plaats van nóg meer verkeer over bestaande wegen te faciliteren om reden van beschikbaarheid van financiële middelen uit Regio-/ Provinciale potten,
  4. te kiezen voor een eigen directe aansluiting op de A270 ter ontsluiting van Nuenen West, indien de Opwettenseweg verkeersarm zou worden,
  5. op de A270 ter hoogte van Nuenense bebouwing geluidsschermen te laten plaatsen, snelheidsreductie naar max 80 km/u te bewerkstelligen en geluidarm asfalt te laten aanleggen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Nuenen c.a. 
Petitieloket:
Einddatum:
31-12-2020 
Petitionaris:
Rob van der Vorst 
Organisatie:
Belangenvereniging Nuenen Groen 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

*BELANGRIJKE MEDEDELING*

Wij van BelangenVereniging Nuenen Groen menen dat het verstandig is om u te melden dat het raadsvoorstel m.b.t. de Mobiliteitsvisie a.s.

+Lees meer...

donderdag 4 juli van de agenda af zal gaan. Dit zal gaan via een ordevoorstel dat het begin van de Raadsvergadering in stemming wordt gebracht. Wij vinden het verstandig u dit te laten weten zodat u donderdag niet voor niets naar deze Raadsvergadering zult gaan. Wij zullen u over het verdere verloop blijven informeren. Volg daartoe de berichten in lokale media en bij onze petitie. Wij zullen de stand van zaken rondom onze petitie in elk geval op donderdag digitaal aan de gemeente verstrekken.

Met vriendelijke groet. BelangenVereniging Nuenen Groen

02-07-2019

Iedereen uit het gezin kan meedoen!!

Beste ondertekenaar,

Graag wil ik u er op attent maken dat ook uw partner of evt. medegezinsleden de petitie kunnen ondertekenen.

+Lees meer...

Op die manier wordt de kracht van onze boodschap alleen maar groter waardoor we meer kunnen bereiken.

Rob van der Vorst Belangenvereniging NuenenGroen

30-06-2019

Status ondertekening

Beste ondertekenaar,

Allereerst wil ik u, namens het bestuur van Belangenvereniging NuenenGroen, hartelijk danken voor ondertekening van de petitie.

Verder maak ik u attent op de Raadsvergadering van 4 juli a.s. Dat is het moment waarop we de uitkomst van de petitie aanbieden M.J.Houben, burgemeester van Nuenen.

+Lees meer...

Kom naar die vergadering als u kunt om ook op die manier uw stem te laten horen!!

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun.

Rob van der Vorst Belangenvereniging NuenenGroen

27-06-2019