You, the petitioner

Verkeerschaos in Zeist: wethouder Laura Hoogstraten moet opstappen

174 signatures

De wethouder heeft laten zien het dossier ‘centrum en verkeer’ niet te kunnen managen en heeft uitgesproken in de nabije toekomst niet van plan te zijn iets aan de verkeersmaatregelen te veranderen, anders dan het aanpassen van “misschien wat ongelukkig geplaatste verkeersborden”.

Petition

We

 • Na kennis te hebben genomen van alle schriftelijke bezwaren van inwoners, belangen- en wijkverenigingen en ondernemers

 • En na gesprekken met inwoners, winkeliers en werkenden in Zeist

 • En na een gesprek met de wethouder

 

observe

dat de wethouder heeft laten blijken:

 • zich niet te schamen voor de ontstane verkeerschaos in Zeist

 • de verkeersmaatregelen niet onzinnig te vinden

 • zich niet te vinden in de klachten van de ondernemers (wegjagen klanten)

 • zich niet te vinden in het verwijt van het verkwisten van ons belastinggeld

 • vindt dat zij in alle fasen naar de inwoners heeft geluisterd

 • zich wat laatdunkend heeft uitgelaten over de duizenden Zeistenaren die de petitie “Wij zeggen nee tegen de nieuwe verkeerssituatie in Zeist” hebben ondertekend.

 • niet in staat is zich aan te passen om bestaande problemen op te lossen en het komende traject voortvarend aan te pakken;

 • niet de indruk te wekken zich in te zetten voor de wensen van de bewoners Zeist, maar meer haar eigen agenda te willen dienen.

 

and request

dat de wethouder Laura Hoogstraten opstapt, zodat de inwoners en werkenden in Zeist niet jarenlang de huidige verkeerschaos behoeven te ondergaan en de wensen van bewoners (en ook andere partijen) op zo kort mogelijke termijn kunnen worden gerealiseerd.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Zeist 
Petition desk:
Closing date:
2019-05-12 
Lead petitioner:
H.W. Zoonen 
Website:

History

Signatures