U, de petitionaris

Verhoog de standaardbedragen in de chronisch zieken-regeling

37 ondertekeningen

Chronisch zieken en gehandicapten zijn er de afgelopen vijf jaar onder de kabinetten Rutte I en II financieel zwaar op achteruit gegaan. Ze zagen hun zorgkosten in die periode verdubbelen. Dat meldt het Nibud, het instituut voor budgetvoorlichting al eind 2016.

Voor mensen met een bijstandsinkomen (1050 euro p/m) stegen de jaarlijkse zorgkosten met maar liefst 1378 euro. Voor iemand met anderhalf keer modaal (2750 euro p/m) stegen die kosten met 3455 euro. Hier kan nog aan worden toegevoegd, dat de inkomsten van chronisch zieken achteruit zijn gegaan. Zo is de Wet Tegemoetkoming chronisch zieken, de WTCG afgeschaft en zijn er alleen nog tegemoetkomingen voor deze groep op basis van gemeentelijk beleid. Maar de gemeenten, die met de invoering van de Participatiewet en de decentralisatie van de AWBZ te maken kregen met rijksbezuinigingen, hebben de tegemoetkomingen voor chronisch zieken sterk versoberd. Chronisch zieken gingen er in Amsterdam door de vele reorganisaties van de chronisch ziekenregeling gepaard gaande met bezuinigingen soms meer dan 200 euro per maand op achteruit. Thans geldt in Amsterdam de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. (RTM). De regeling kent 4 zogenaamde modules met standaardbedragen. Je kunt op basis van een keuring voor een of meer modules in aanmerking komen. Extra kledingslijtage 13 euro, extra bewassing 10 euro, extra energiekosten 20 euro, tegemoetkoming maaltijden 15 euro. Als je voor een module in aanmerking komt, krijg je nog een basiscompensatie € 25,- en compensatie verplicht eigen risico zorgverzekering € 8,25. Op basis van de zelfde keuring is een tegemoetkoming voor dieetkosten uit de bijzondere bijstand mogelijk voor een standaardbedrag van ongeveer 8 euro

Deze petitie maakt deel uit van een campagne om tijdens de verkiezingsstrijd aan de vooravond van de gemeeenteraadsverkiezingen van 2018 de politieke partijen en na de verkiezingen de nieuwe gemeenteraad ertoe te brengen de inkomenspositie van minima in de gemeente Amsterdam te verbeteren. Er zijn nog twee andere petities, een op http://inkomenstoeslag.bijstandsond.amsterdam en een op http://pgb.bijstandsbond.amsterdam

Petitie

Wij

Mensen met een minimuminkomen, chronisch zieken en gehandicapten en allen die met hen solidair zijn,

 

constateren

  • dat mensen met een minimaal inkomen in het algemeen en chronisch zieken en gehandicapten in het bijzonder door koopkrachtverlies in de afgelopen jaren steeds meer moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

  • Chronisch zieken komen soms honderden euro’s in de maand tekort om de zorgkosten te betalen.

  • Zo is de standaardvergoeding voor dieetkosten de helft van de NIBUD-bedragen en is de maaltijdvergoeding veel te laag wanneer men zelf geen eten kan koken.

 

en verzoeken

de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam en de onderhandelaars over de nieuwe coalitie in Amsterdam na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in het collegeakkoord op te nemen, dat de modules voor de Regeling Tegemoetkoming Chronisch zieken met 150% worden verhoogd, evenals de basiscompensatie, de compensatie verplicht eigen risico en de bedragen voor dieetkosten waarbij dit niet ten koste mag gaan van andere regelingen voor de minima.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
12-12-2017 
Petitionaris:
Piet van der Lende 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen