You, the petitioner
9789035245099 gerard rene de groot rijkswet op het nederlanderschap 2010 2011 178

Vergeten Nederlanders (Scheidingskinderen)

27 signatures

Voor alle vergeten Nederlanders, die geboren zijn uit een van oorsprong Nederlandse moeder, die op het tijdstip van de geboorte in Nederland, Oud-Nederlander was en tijdens het leven van het kind weer Nederlander geworden is, maar waar het kind de vreemdeling bleef in de gezinssituatie.

Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen New York, 18 december 1979 Tractatenblad 1980, 146 en Tractatenblad 1981, 61

DEEL II

Artikel 9

  1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, verlenen vrouwen gelijke rechten als mannen wat de nationaliteit van hun kinderen betreft.

Udo Köllges

Gelieve wilt u ook de ondertekening bevestigen. De bevestigingsmail wordt u na het ondertekenen toegestuurd.

Petition

We

Nederlanders vinden dat scheidingskinderen van oorspronkelijke Nederlanders ouders, geen vreemdelingen in het Nederlandse gezin/familie en samenleving mogen blijven en zijn

 

establish that:

Dat er in de Rijkswet op het Nederlanderschap geen ruimte geboden wordt, om kinderen te laten opteren, die voor 1 januari 1985 uit een van oorsprong Nederlandse moeder geboren zijn, omdat de moeder op het tijdstip van de geboorte van het kind een andere nationaliteit bezat en door scheiding haar Nederlanderschap terug verkreeg, maar waar het minderjarige kind niet in mee deelde, omdat dit wettelijk niet was toegestaan, door de Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap (WNI 1892).

Rijkswet op het Nederlanderschap

Hoofdstuk 3. Verkrijging van het Nederlanderschap door optie

?Artikel 6

  1. Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een bevestiging als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap:

onder i. de vreemdeling die vóór 1 januari 1985 is geboren uit een moeder die ten tijde van zijn geboorte Nederlander was, terwijl de vader ten tijde van die geboorte niet-Nederlander was

 

and request

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Rijkswet op het Nederlanderschap aan te passen en te verruimen om deze meerderjarige kinderen als nog in de gelegenheid te stellen door optie Nederlander te laten worden als blijk van erkenning van de Nederlandse bloedlijn.

En in de Rijkswet op het Nederlanderschap Artikel 6, onder i, het volgende toe te voegen. "Of de moeder die tijdens het leven van het minderjarige kind in het bezit is geweest van het Nederlanderschap."

Waarmee de rechtsgelijkheid tussen moeder en kind hersteld worden en waarmee de ongelijkheid tussen moeder en kind volgens de Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap (WNI 1892) in artikel 8b, bestreden worden en raciale discriminatie in Nederland wordt uitgesloten.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2016-08-07 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Udo Köllges 
Website:

History

Signatures