You, the petitioner
Fotopetitie

Verbod op het houden en fokken van inheemse beschermde roofvogels

7,514 signatures

  • het houden/fokken van (inheemse) beschermde roofvogels draagt niet bij aan het in stand houden/uitbreiden van de populatie;
  • de mogelijkheid voor het houden van (inheemse) beschermde roofvogels leidt tot het risico van nestroof en tot onnodige stress en een structureel onwelzijn bij de vogels.

De petitie is op 20 juni 2012 overhandigd aan staatssecretaris Bleker.

Petition

We

Allen die dit initiatief ondersteunen (wordt nog ingevuld

 

observe

dat het houden/fokken van (inheemse) beschermde roofvogels niet bijdraagt aan het in stand houden/uitbreiden van de populatie, omdat in gevangenschap geboren vogels niet in staat zijn in het wild te leven; dat de mogelijkheid voor het houden van (inheemse) beschermde roofvogels leidt tot het risico van nestroof; dat het houden van (inheemse) beschermde roofvogels leidt tot onnodige stress en een structureel onwelzijn bij de vogels.

 

and request

De Flora- en Faunawet zodanig te wijzigen dat: - het houden en fokken van (inheemse) beschermde roofvogels wordt verboden; - ontheffing op dit verbod slechts kan worden verleend aan dierentuinen en opvangcentra; - particulieren die roofvogels willen houden voor educatieve doeleinden (roofvogelshows) of overlastbestrijding hun vogels uitsluitend mogen betrekken van organisaties met een ontheffing en dat vergunningen hiervoor slechts bij hoge uitzondering worden verstrekt.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2012-06-22 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Hansje Hardenberg en Anna Heijblok 
Website:

History

Signatures