You, the petitioner

Veiligheid op basisschool de Satelliet

1 signatures

Op donderdag 27 Augustus heeft er een handgemeen plaatsgevonden voor de school ​​​​​​​​IKC Tuindorp, waarbij er geweld is gepleegd tussen ouders die in conflict waren met elkaar.

Petition

We

Belangengroep Ouders IKC Tuindorp

 

observe

Dat het gedrag wat is vertoond door deze personen, dusdanig in strijd is met het gevoel van veiligheid waarin wij onze onze kinderen wensen achter te laten bij school.

 

and request

Askoscholen IKC Tuindorp in samenwerking met de politie en de gemeente een gebiedsverbod op te leggen aan degenen die door middel van geweldpleging dusdanig de openbare orde verstoord hebben dat er een gevoel van onveiligheid is ontstaan.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Lead petitioner:
Belangengroep Ouders IKC Tuindorp 
Organisation:
IKC Tuindorp 

History

Signatures

Updates

Mededeling MT IKC Tuindorp

Beste ouders/verzorgers,

In dit bericht wil ik u op de hoogte stellen van een vervelende gebeurtenis, die vanmorgen op straat bij IKC Tuindorp op de Kometensingel heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van een conflict tussen ouders is een handgemeen ontstaan.

+Read more...

De politie heeft het opgepakt en heeft met de betrokken partijen contact gehad. Wij gaan er van uit dat daarmee de rust en de veiligheid rondom de school is teruggekeerd.

Het kan zijn dat uw kind hiervan iets heeft meegekregen. In de groepen waar dat nodig bleek, heeft de leerkracht hier al met de kinderen aandacht aan gegeven.

Als u merkt dat uw zoon of dochter mogelijk door dit incident extra aandacht nodig heeft vraag ik u dit met de leerkracht te bespreken.

Wij vinden het zéér belangrijk dat het op school én op straat bij het halen en brengen voor al onze kinderen altijd prettig en veilig is. Daar zullen wij als team van ons IKC, samen met u, ons uiterste best voor doen.

Mocht u iets willen vragen, dan kunt u bellen of mailen. Ook is elke dag iemand van ons MT op het plein aanwezig bij de start- en eindtijd.

Namens het team van IKC Tuindorp,

Doritha de Koning

2020-08-27