You, the petitioner
3894

Value for Money

93 signatures

1.Wij willen dat de vrijwillige schoolbijdrage met name gestoken wordt in NOG meer kwaliteit in het onderwijs aan het ISE.

2.We willen dat infrastructurele omstandigheden verbeterd worden, zodat onze kinderen OP TIJD en VEILIG naar school kunnen. Maar dat laatste niet ten koste van de vrijwillige schoolbijdrage!

Petition

We

Actiegroep Parents ISE Primary

 

observe

Beste Ouders, Leerkrachten en Familieleden van de studenten ISE Primary,

Graag ontvangen wij uw steun over de volgende onderwerpen:

  1. We willen dat de kwaliteit nog meer aandacht krijgt op het ISE, wat houdt dit in? -Het krijgen van echte muzieklessen -Meer creatieve uitjes/lessen -Informatie Technology uitbreiding, -Voldoende remedial teachers -Interne begeleiders -Uitbreiding voor ondersteuning van de leerkrachten. -Meer ruimte voor de leerkrachten om zich verder te ontwikkelen om op deze manier hun kwaliteiten weer bij onze kinderen en de school terecht te laten komen.

  2. We vragen aandacht van de gemeente om zich te buigen over de infrastructuur van onze Campus. Het kan niet zo zijn dat de gemeente de plek kiest maar niet nadenkt of verantwoordelijkheid neemt over de gevolgen hiervan.

 

and request

Wij vragen U niet allemaal om de kar te trekken. Wij vragen U om ons heel simpel met een druk op de knop via deze petitie te steunen! zodat wij deze binnenkort kunnen overhandigen aan wethouder van Onderwijs Jannie Visscher gemeente Eindhoven

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Eindhoven 
Petition desk:
Closing date:
2017-05-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
--  
Organisation:
Actiegroep Parents ISE 
Website:

History

Signatures

Updates

brief aan Jannie Visscher

Geachte mevrouw Visscher,

U heeft of gaat een petitie ontvangen van de ouders met kinderen op de NL afdeling ISE. Hierin vragen wij opnieuw de gemeente Eindhoven om dringend aandacht voor de ISE! De internationale afdeling deelt deze mening, maar om het eenvoudig te houden zullen wij communiceren vanuit de Nederlandse afdeling. Bij deze geven wij u een toelichting op deze petitie en maken wij onze zorgen kenbaar aan u, als verantwoordelijk wethouder van onderwijs in de gemeente Eindhoven.

+Read more...

Door de toestroom van de internationale kenniswerkers en inwoners van de regio Eindhoven die de voordelen zien van het lessysteem op de ISE is er een grote toename van aanmeldingen. De school is populair en de meeste kinderen blijven tot en met groep 8 op deze school. De ouders van de leerlingen zijn grotendeels zelfstandige ondernemers, lokale kenniswerkers en ouders die de voordelen zien van klein klassen en het internationale karakter dat deze school biedt.

Problemen met betrekking tot de infrastructuren, die ouders en leerlingen vanaf dag 1 dat de nieuwe ISE open ging mee werden geconfronteerd, zal u niet geheel onbekend zijn. Dit is geen visitekaartje voor de school en de “brainport”regio waarin wij ons bevinden. De infrastructuur voldoet op geen enkele wijze met wat de school en de gemeente wil uitstralen.

Op de ISE werken fantastische leerkrachten,die naast hun lange lesdag (tot 15.30) ook nog de uitdaging om kinderen met een andere moedertaal, andere normen en waarden en de diverse culturele achtergronden niet uit de weg gaan. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat zij hier een positieve rol in spelen en nemen dit dan ook zeker niet als vanzelfsprekend.

De school ligt op een prachtige plek, met een mooi historisch verhaal bij de oude gebouwen. De architectonisch verantwoorde nieuwe gebouwen, die het tot een mooi geheel maken. Uiteindelijk zijn het de leerkrachten die de kinderen lesgeven, geen gebouwen, geen kunstgrasvelden en geen Olympische sporthallen.

Waar wij minder gelukkig mee zijn, en onszelfs zorgen over maken is dat de school verschrikkelijk hard groeit, waardoor nog hogere kosten van gebouwenbeheer met zich meebrengt. De infrastructuur nog zwaarder belast zal worden. Als hier niet spoedig naar gekeken/actie ondernomen wordt dan, kan dit wellicht zijn tol eisen op het personeel en op de hoge verwachtingen die ouders hebben.

Elk jaar wordt er weer een verhoging onderwijsbijdrage gevraagd, en dan hebben we het niet over een jaarlijkse inflatie. We zijn akkoord gegaan om de rekenfout te herstellen en subsidies die weg vielen mee te compenseren. Wij hebben toen een behoorlijke verhoging tegemoet gezien.

Maar ons is volledig onduidelijk waar onze bijdrage (ons geld) precies naar toe gaat,we hebben nu al zeker 5 jaar geen enkele cijfers/overzicht mogen ontvangen, terwijl de school wel een plicht heeft om de cijfers kenbaar te maken. Geen transparantie of inzage van deze cijfers veroorzaken nog meer onbegrip. Als voorbeeld;een gezin met kinderen in 2007/2008 betalen nu op dit moment voor ISE onderwijsbijdrage MEER dan het dubbele!. Dat kan, maar waar aan?!

We zullen u ook niet lastig vallen met de onhandige beslissingen door de gemeente, die bij de start van ISECampus zijn gemaakt en we nu met de erfenis zitten. We begrijpen de lokatie, beheer is reeds gekozen dus we moeten nu dealen met “ WAT NU!?”

Wij willen dat U, de gemeente met name de financiele verantwoording neemt voor de gekozen lokatie, want u heeft zorgplicht naar school.Wij weten dat er opnieuw naar de situaties gekeken worden, wij willen hierbij u vragen dat met spoed beslissingen over te nemen en niet te wachten op de recente lobby van de gemeente Eindhoven (voor brainport) bij de overheid.

Wij de ouders, willen namelijk dat de onderwijsbijdrage met name aan het onderwijs wordt besteed. Mocht er dus geld “over” zijn dan kiezen wij voor “nog meer”kwaliteit direct terug in het onderwijs.

Wij zouden graag met u in gesprek willen komen, over de bovenstaande genoemde onderwerpen

2017-05-03

Positief eerste gesprek gemeente EIndhoven

Gemeente Eindhoven erkend de door ons beschreven problematiek. Zij kunnen inhoudelijk niets veranderen aan kwaliteit onderwijs.

+Read more...

Maar begrijpen ook dat het voor ons, ouders erg belangrijk is dat de ouderbijdrage niet gaat naar de parkeerplaats, gebouwen of de zware onderhoudslasten waar onze school onder gebukt gaat. Ook zij begrijpen dat wij zeer veel moeite hebben met de geldstromen van de stichting SPVOZN. Alles gaat in 1 pot en vervolgens is het voor ouders totaal niet transparant waar het aan besteed wordt. Maar de ouderbijdrage opnieuw omhoog gaat. De projectleider geeft aan dat ze met de brainport groep verzoek hebben ingediend voor Veel meer geld voor de regio/stad. Misschien mogen wij wel 1 van de kleinste Internationale scholen zijn, wij hebben wel de meeste kenniswerkers. En als wij dan zo bekend staan of nog meer bekendheid willen genieten. Zal er ook geïnvesteerd moeten worden in de school waar de kinderen van kenniswerkers naar toe moeten. Wordt vervolgd in mei opnieuw om de tafel om eventuele resultaten te bespreken. Dank voor uw steun

2017-04-07

1e gesprek gemeente eindhoven

Morgen heeft een deel van de actiegroep een eerste gesprek met een projectleider ISE gemeente Eindhoven. We houden jullie op de hoogte!.

2017-04-05