You, the petitioner
Oudersvoorautipassendonderwijsutrecht

Utrecht moet havo/vwo onderwijs krijgen voor kinderen met een autisme spectrum stoornis

1,245 signatures

Ouders voor AutiPassend Onderwijs Utrecht strijden al geruime tijd voor passend havo/vwo-onderwijs voor hun "autipluskinderen". Sommige kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), zoals Asperger en PDD-NOS, redden het in het reguliere onderwijs, maar zo'n 200-300 kinderen met ASS en havo/vwo-niveau zijn aangewezen op intensievere vormen van onderwijs en die zijn er niet in Utrecht. Dat moet veranderen!

We vragen zowel zwaardere ondersteuning op reguliere havo/vwo-scholen als een nieuw VSO (speciaal onderwijs) voor havo/vwo speciaal voor deze doelgroep. Dit kan ook een uitkomst zijn voor hoogbegaafde kinderen zonder autisme die het om andere redenen niet redden in het reguliere onderwijs.

Let op: na het ondertekenen ontvangt u een e-mail met een link waarop u moet klikken. U moet dan ook nog onderaan de gelinkte pagina op een OK-knop drukken voordat uw ondertekening een feit is!

Petition

We

ouders, leerkrachten/docenten, begeleiders, zorgverleners, beleidsmedewerkers, potentiële toekomstige werkgevers, ondertekenaars

 

observe

dat in Utrecht en directe omgeving kinderen met een autisme spectrum stoornis nu aangewezen zijn op grote, drukke reguliere havo/vwo scholen, of op speciaal onderwijs op grote reisafstand, met een lange wachtlijst, of met onderwijs op vmbo-niveau. We constateren dat dit voor honderden kinderen uit deze doelgroep onvoldoende is, waardoor zij zich ongelukkig gaan voelen en psychische problemen krijgen, en daardoor onvoldoende kansen krijgen op een zelfstandige plek in onze maatschappij. De maatschappelijke gevolgen zijn groot: schooluitval, overbelaste ouders, wegsijpelen van talenten, extra overheidskosten in de vorm van meer (Wajong) uitkeringen en extra GGZ-kosten. Het bedrijfsleven ziet steeds vaker in dat mensen met autisme speciale talenten hebben die zij goed kunnen gebruiken, zie bijvoorbeeld http://www.intermediair.nl/vakgebieden/techniek/autisten-zeer-gewild-bij-technische-bedrijven . Maar zonder passend onderwijs komen die talenten niet tot bloei!

 

and request

1) In Utrecht op reguliere havo/vwo-scholen zwaardere arrangementen voor kinderen met een autisme spectrum stoornis realiseren, zodat zoveel mogelijk van hen gebruik kunnen maken van regulier onderwijs. 2) In Utrecht een VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) voor havo/vwo op te richten dat zich specialiseert in deze doelgroep en zodoende expertise kan ontwikkelen om ook de reguliere VO's bij te staan.

Elk kind verdient passend onderwijs. Laten wij ook deze kinderen een kans geven hun talenten te ontwikkelen!

Wij verzoeken u om bij de ondertekening ook uw rol ten aanzien van deze kinderen te vermelden (niet verplicht), en de petitie door te sturen naar zoveel mogelijk mensen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

History

Signatures

Updates

Voortgangsbericht 2 over havo/vwo onderwijs in Utrecht voor kinderen met autisme

        Aan alle ondertekenaars, We zullen deze petitie (met meer dan 1200 handtekeningen) overhandigen aan 4 raadsleden van de gemeente Utrecht: de onderwijswoordvoerders van CDA, D66, GroenLinks en PvdA. Dat zullen we doen op woensdagmiddag 26 februari bij de Expertmeeting Passend Onderwijs van de gemeenteraad, georganiseerd door bovengenoemde fracties.  De expertmeeting is ook toegankelijk voor belangstellenden en zal te volgen zijn via internet.

+Read more...

De overhandiging van de petitie zal waarschijnlijk plaatsvinden tussen 13:00 en 14:10. Je bent van harte welkom! Mocht je willen weten hoe laat precies de overhandiging plaats zal vinden, mail ons dan even via autipassendonderwijsutrecht@gmail.com, zodra we het weten zullen we het je melden. In dit voortgangsbericht verder:  Beïnvloeding: * NRC artikel gepubliceerd op 2 januari* Vermeldingen in andere media Utrechtse situatie: * Expertmeeting Passend Onderwijs gemeente Utrecht 26-2* Resultaten van onze ouderenquête * Verslag van onze thema-avond van 27-1 Interessante informatie: * Like ons op Facebook!* Wil je ook toekomstige voortgangsberichten ontvangen? NRC artikel gepubliceerd op 2 januari Op 2 januari plaatste NRC een artikel van Julie Wevers: Voor slimme autisten is geen plek te vinden - Pionier Utrecht tobt met gebrek aan geschikte onderwijsplekken en ontevreden ouders. In oktober had Julie al een paar bij ons aangesloten ouders geïnterviewd, dit is het resultaat.  Vermeldingen in andere media RTV Utrecht heeft op 3 januari 2014 een radio-interview met onze bestuursvoorzitter Suzanne Boomsma uitgezonden: Utrechtse ouders willen school voor kinderen met autisme. Er staat een mooie samenvatting bij en een link om het radiofragment te beluisteren. Andere media volgden: DUIC, Leefwijzer , GGZnieuws.nl.  Op 24 januari 2014 verscheen een artikel in dagblad Metro over onze stichting: Ouders van slim kind met autisme willen eigen school. Een groep ouders van slimme kinderen met autisme in Utrecht wil zo snel mogelijk een eigen school. Hun kinderen vallen in deze stad vaak buiten de boot, zeggen ze. Op 29 januari interviewde Rob Oudkerk ons op Radio 1 voor het programma 1 Op Straat, vanuit een omgebouwde gele schoolbus die op het Moreelsepark in Utrecht geparkeerd stond. Ook Selma Bas (raadslid D66) was aanwezig en Katinka Slump (onderwijsjuriste) gaf haar mening per telefoon. Je kunt het interview hier terugluisteren (30 minuten). Rob Oudkerk en Katinka Slump suggereren dat de gemeenteraad van Utrecht meer invloed op het onderwijs heeft dan ze denkt. In het radio-interview wordt ook gerefereerd naar de expertmeeting die de raad over dit onderwerp organiseert (zie hieronder). Expertmeeting Passend Onderwijs gemeente Utrecht 26-2 Al sinds juni 2013 hebben wij contact met de onderwijswoordvoerders van 4 politieke partijen van de gemeente Utrecht. Selma Bas (D66), Stephanie Bottse (GroenLinks), Gadiza Bouazani (PvdA) en Chantal Hakbijl (CDA) hebben zich in ons probleem verdiept en denken dat het kan helpen om een expertmeeting te organiseren over Passend Onderwijs. Bij zo’n expertmeeting laat de gemeenteraad zich informeren over een bepaald onderwerp door allerlei deskundigen. Onze stichting is daarbij ook uitgenodigd, evenals leraar van het jaar Jan Willem van den Bos, zorgcoördinator Corine Lancel en onderwijsjurist Katinka Slump. De expertmeeting is op woensdag 26 februari van 13.00 – 17.00 uur. De aankondiging en het programma staan op de website van de gemeenteraad. De bijeenkomst wordt gehouden in het Stadhuis en is voor iedereen toegankelijk (via publieke tribune of internet). Resultaten van onze ouderenquête We begonnen het nieuwe jaar met het openstellen van een enquête waarin we jou als ouder vroegen: wat is passend onderwijs voor jouw kind met autisme en havo/vwo-niveau? Hartelijk dank aan de 88 ouders die hem ingevuld hebben! Het allerliefst zouden ze zien dat hun kind in een reguliere klas mee kan doen of in een speciale klas op een reguliere school. Dat past precies bij de doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs! Vrijwel alle ouders vinden echter dat er onvoldoende goede havo/vwo voorzieningen in Utrecht en omgeving zijn voor kinderen met autisme. Een eigen havo/vwo-school alleen voor kinderen met autisme is ook een goed alternatief, veel beter dan een tijdelijke onderwijsvoorziening buiten de school of particulier onderwijs. De volledige uitslag van de ouderenquête vind je op onze site. Verslag van onze thema-avond van 27-1 Ongeveer 30 mensen kwamen naar het landelijk bureau van de NVA (wat blijkt die lastig te vinden in het donker!) voor onze thema-avond AutiPassend havo/vwo onderwijs in Utrecht. Naast vele ouders hadden we ook speciale gasten: Jan Willem van den Bos, leraar van het jaar 2013 en medeoprichter van een Special Class op een havo/vwo-school in Purmerend, Corine Lancel, zorgcoördinator van het St. Bonifatius College in Utrecht, een reguliere havo/vwo-school, Chantal Hakbijl (CDA) en Selma Bas (D66), raadsleden van de gemeente Utrecht en onderwijswoordvoerder van hun fractie. De besproken onderwerpen zijn: Uitkomst Ouderenquête AutiPassend Onderwijs Utrecht De resultaten van de ouderenquête staan hierboven al vermeld. De Preventiepiramide: keuzemenu voor scholen Uitgangspunt zijn vier aspecten die autipluskinderen nodig hebben op school, in volgorde van belangrijkheid: 1. Een veilig leerklimaat, gezien vanuit de kenmerken van autisme, bijv. begeleide time-out mogelijkheid 2. Passend cognitief niveau, met aandacht voor de talenten van autisme 3. Stimuleren van levensvaardigheden, gezien vanuit ontwikkelingsfase(verschillen) 4. Omgang met de maatschappij, omgang met “normaliteit” en “anders zijn” Onze vernieuwde preventiepiramide heeft meer niveaus dan voorheen en de niveaus zijn nu beter gerangschikt: bepalend voor de rangorde/aantrekkelijkheid is de participatiegraad – zo normaal mogelijk meedoen, erbij horen. Buiten school (tijdelijk): 11. Maatwerk voor thuiszitters 10. Onderwijs in klinische setting 9.   Schakelklas op andere locatie (zoals i-klas OPDC Utrecht) Speciale school: 8. Speciale school met IVIO 7. Speciale school met eigen docenten 6. Speciale school verbonden met reguliere school Op locatie van reguliere school: 5. Integratieklassen onderbouw (special class / zorgklas / autiklas / ...) 4. Integratiebrugklas 3. Trajectgroep: time-out ruimte met begeleiding 2. Auti-specialist altijd aanwezig 1. Persoonlijke coach In Utrecht hebben we alleen niveaus 1, 9 en 10. We hebben dus grote behoefte aan niveaus daar tussenin. Als je kijkt hoeveel autipluskinderen geholpen kunnen worden door welk niveau aan te gaan bieden in Utrecht, dan zijn niveaus 4, 5, 6 en 7 het meest interessant. Het Stad & Land College: droom of werkelijkheid? Wellicht een teleurstelling voor veel ouders: in tegenstelling tot de indruk die gewekt is in de media, zal een nieuwe school nog op zich laten wachten. Omdat we streven naar een bekostigde school in plaats van een particuliere school, kan het jaren duren voordat de school daadwerkelijk van start kan gaan. Zo’n school is wel haalbaar, getuige de voorbeelden van bestaande scholen: een VSO die alleen havo/vwo geeft aan kinderen met autisme, en een reguliere school met klassen van 16 leerlingen ondanks normale financiering. De powerpoint van de thema-avond is online beschikbaar. Like ons op Facebook! Sinds kort hebben wij ook een eigen openbare Facebook-pagina: www.facebook.com/autipassendonderwijs.utrecht. Daarop worden automatisch de berichten van ons Twitter-account herhaald. Zo kun je kiezen of je de laatste nieuwtjes via Twitter of via Facebook wilt volgen! Klik “Vind ik leuk” bovenaan de pagina om je erop te abonneren (al 20 mensen zijn je voorgegaan). Berichten die veel “vind-ik-leuks” of reacties hebben, komen in je persoonlijke nieuwsoverzicht. Wil je ook toekomstige voortgangsberichten ontvangen? Via petities.nl kunnen er slechts 3 voortgangsberichten gestuurd worden. Wij verwachten vaker dan dat iets belangrijks te melden te hebben. Wil je op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief via http://www.autipassendonderwijsutrecht.nl/abonneren-op-nieuwsbrief. met vriendelijke groet, Suzanne Boomsma, Emil Roelofs, Sandra MullerStichting AutiPassend Onderwijs Utrecht

Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht
2014-02-18

Voortgangsbericht 1 over havo/vwo onderwijs in Utrecht voor kinderen met autisme

Aan alle ondertekenaars, Allereerst hartelijk dank voor het ondertekenen en het doorsturen van deze petitie! Het is voor ons hartverwarmend om te zien hoeveel mensen (meer dan 1100 ondertekenaars binnen 2 weken) dit belangrijk vinden! We zien bij de ondertekenaars zorgcoördinatoren van (o.a. Utrechtse) havo/vwo-scholen, leerkrachten en intern begeleiders van basisscholen, docenten van zowel speciaal als regulier onderwijs, onderwijskundigen, GGZ-behandelaars en andere hulpverleners, hoogleraren, en natuurlijk veel ouders, familie en vrienden. We hebben op 17 juli een gesprek gehad met de programmamanager implementatie passend onderwijs van het ministerie van OCW, de accountmanager passend onderwijs voor Utrecht bij het ministerie van OCW en de directeur van het Samenwerkingsverband VO Utrecht en Stichtse Vecht (SWV).

+Read more...

We kregen een positieve reactie op onze preventiepiramide: onze menukaart van auti-ondersteuningsarrangementen oplopend in zorgintensiteit. Wij hebben aangegeven hoe we op basis van gepubliceerde kengetallen hebben berekend dat 400-500 autipluskinderen in Utrecht en omgeving extra ondersteuning nodig hebben, waarvan 200-300 nu geen passend onderwijs hebben. Onder autipluskinderen verstaan wij middelbare scholieren met een autisme spectrum stoornis en havo/vwo-niveau. Bij het gesprek werd door het SWV toegelicht dat er nieuwe voorzieningen worden ingericht in Utrecht: * 20 extra plaatsen voor basisplus op reguliere scholen* 20 extra individuele arrangementen op reguliere scholen* een havo/vwo klasje op basis van IVIO op de Fritz Redlschool, voor klinische opvang en thuiszitters* een havo/vwo klasje op basis van IVIO in het OPDC Utrecht: een bovenschoolse voorziening die leerlingen (tijdelijk) onderwijs geeft op een afzonderlijke locatie waarbij voor deze internaliserende doelgroep andere ruimte/tijden gepland worden dan voor de bestaande doelgroep. De expertise van het voormalige Steunpunt Autisme wordt betrokken bij de inrichting van deze nieuwe klas. Wij vinden dit een goede ontwikkeling, maar nog geen invulling van waar wij om vragen in de petitie. Het OPDC en de Fritz Redlschool zijn voorzieningen voor tijdelijke opvang, geen structurele preventieve voorzieningen. Ze zijn ook alleen gericht op de leerlingen van het eigen samenwerkingsverband (Utrecht en Stichtse Vecht), waardoor je geen schaalvoordelen kunt benutten. Bovendien zijn de basisplus en individuele arrangementen gericht op individuele leerlingen (ze willen juist af van het doelgroepdenken), terwijl wij vinden dat voor autipluskinderen maatwerk vanuit gebundelde expertise noodzakelijk is, zoals gebeurt bij de voorbeeldscholen uit de preventiepiramide. Als dat niet geboden wordt op reguliere havo/vwo-scholen (de basis van de piramide) zal er meer behoefte zijn aan een kleine havo/vwo school voor slimme kinderen met internaliserende gedragsproblematiek en vaak kenmerken van hoogbegaafdheid (de punt van de piramide). Andere grote steden hebben wel dit soort scholen (zie overzicht Onderwijsconsulenten) en ook het primair onderwijs in Utrecht biedt hoogbegaafdenonderwijs op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO De Binnentuin), maar binnen het voortgezet onderwijs in Utrecht en omgeving zien we dit niet. Voor een compleet overzicht van het aanvullende aanbod voor kinderen met autisme per 1-8-2013 zie deze tabel die het SWV ons gaf. Kanttekening: dit aanvullend aanbod is nu nog niet concreet (m.u.v. de havo-klas bij Rotsoord, maar daarvoor is een cluster 2 indicatie nodig) en wordt na de zomervakantie verder ingericht. In deze tabel staat ook vermeld dat er in de regio een havo/vwo VSO in ontwikkeling is. Als partijen werden het Samenwerkingsverband Utrecht-Zuid (Nieuwegein, Lopik) en de Berg en Boschschool genoemd. Dit was voor ons nieuw. We hebben dit later gecheckt bij de directie van zowel de Berg en Boschschool als het SWV Utrecht-Zuid: geen van beiden weten iets van gesprekken over een VSO voor autipluskinderen binnen dat samenwerkingsverband. Wij hebben tijdens het gesprek op 17 juli gesuggereerd dat Utrecht als grote, goed bereikbare stad toch bij uitstek een regionale functie kan vervullen. Het ministerie van OCW legde uit dat vanaf 1-8-2013 (als voor het VO Utrecht de Wet Passend Onderwijs vervroegd ingaat) een aanvraag voor een nevenvestiging van een VSO in Utrecht door het SWV en de gemeente moeten worden goedgekeurd. Er werd door OCW benadrukt dat het proces van transformatie naar de doelstellingen van Passend Onderwijs veel tijd kost. Ze willen dat leerlingen met een beperking zoveel mogelijk op een reguliere school kunnen meedoen, maar de scholen hebben nog vaak de neiging om zorgleerlingen naar een zijspoor te rangeren. Dat zal jaren kosten om te veranderen. Hiervoor is deskundigheidsbevordering nodig, en scholen moeten zelf ideeën ontwikkelen over hoe zij het anders willen inrichten. Als een reguliere school in Utrecht echter opstaat en zegt: wij willen wel een arrangement bieden uit de preventiepiramide, dan biedt het SWV daar alle ruimte voor. Ondertussen heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend gemaakt dat hij het mogelijk gaat maken voor ouders om een school te stichten op grond van een onderwijsfilosofie, met bijvoorbeeld extra aandacht voor ICT of excellentie. Als je kind niet gelukkig is op een V(S)O school in de gemeente Utrecht of Stichtse Vecht, of als je geen geschikte middelbare school voor je kind kunt vinden in Utrecht of Stichtse Vecht, laat dan niet na dat te melden het bij het Loket van het SWV: loket@20.1swvvo.nl, telefoon 088-0117420. Het SWV wil dit graag weten zodat ze er iets aan kunnen doen. Mocht je daar geen gehoor vinden of onvoldoende geholpen worden, meld het ons: autipassendonderwijsutrecht@gmail.com . Wil je op de hoogte blijven van onze vorderingen? Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Ouders voor AutiPassend Onderwijs Utrecht! 

Ouders voor AutiPassend Onderwijs Utrecht
2013-07-19