You, the petitioner
26fa90b1 0132 45bd b893 9bad29d52cce

Uitstel besluitvorming fusie LVO Maastricht: eerst duidelijkheid

587 signatures

‘Onderwijs is van ons allemaal’ kopte het masterplan herinrichting van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Maar LVO biedt te weinig ruimte voor ouderbetrokkenheid in het fusieproces. Monopolist LVO zendt alleen en luistert niet: de trein dendert maar door. Voor 26 juni moet de MR beslissen...

Petition

We

De oudervereniging Porta Mosana College Maastricht, de Ouderraad St Maartens College Maastricht en alle bezorgde ouders, leerlingen en docenten

 

observe

  • dat LVO te weinig ruimte biedt voor ouderbetrokkenheid in het fusieproces van het voortgezet onderwijs in Maastricht. Monopolist LVO zendt alleen, en luistert niet.

  • En ondertussen dendert de trein maar door…

  • Voor 26 juni moet de MR beslissen over de voorgenomen fusie tussen Sint Maartens College en Porta Mosana College, maar voor ouders is nog veel onduidelijk…

 

and request

  • dat de besluitvorming wordt uitgesteld, totdat duidelijkheid is verschaft.

  • Vragen als: Is de noodzaak voor fusie onderbouwd door actuele leerlingprognoses? Wat wordt de onderwijsvisie van de fusieschool? Wat gebeurt er met leerlingen (en docenten) gedurende de transitie? Wat is de opdracht van de commissie Identiteit en hoe wordt de commissie samengesteld? Hoe is de borging van openbaar onderwijs? Hoe is de borging van kleinschalig onderwijs?

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
zelfstandig bestuursorgaan 
Petition desk:
Closing date:
2019-07-20 
Organisation:
Oudervereniging Porta Mosana College en Ouderraad Sint Maartens College Maastricht 

History

Signatures

Updates

Resultaten enquête over het voorgenomen besluit tot fusie van het Sint Maartenscollege en het Porta Mosana College

Bericht van de oudervereniging Porta Mosana College

LVO – Maastricht heeft in een nieuwsbrief uitkomsten van de enquête gedeeld. De hoofdconclusie van de nieuwsbrief is dat de standpunten over het voorgenomen besluit nogal uiteenlopen.

+Read more...

Per school worden per thema resultaten aangegeven. We missen echter een aantal resultaten in het overzicht, die voor ons ouders belangrijk zijn. Uiteindelijk is de vraag relevant hoeveel steun er nu is voor het voorgenomen besluit. De meerderheid van de respondenten steunt het voorstel niet en wij vinden het opvallend dat dit niet vermeld wordt. Het totaal aantal respondenten bedraagt 1.613 van de 7384, hiervan zijn 668 respondenten tegen de fusie (41,4%), voor de fusie zijn 611 respondenten (37,8%), en 334 respondenten hebben geen mening (20,7%). Het lijkt ons dat dit uiteindelijk een zeer relevante uitkomst is.

Mening van leerlingen en ouders samengevat

Voor ons ouders is vooral van belang wat ouders en leerlingen van de fusie vinden, ouders en leerlingen zijn immers de primaire stakeholders. Het resultaat is als volgt: Bij PMC is 50% van de ouders en leerlingen die de enquete invulden tegen de fusie, 31% is voor en 19% heeft geen mening. Bij SMC is 47% van de ouders en leerlingen die respondeerden tegen de fusie, 32% voor en 21% heeft geen mening. Cijfers zijn geduldig, je kunt er veel kanten mee uit, maar deze resultaten kunnen niet worden uitgelegd als steun voor het fusievoorstel. De respons van ouders en leerlingen bij het vmbo is o.i. te gering om hier te worden vermeld. Dat de docenten van het vmbo sterk voor de fusie zijn snappen wij overigens heel goed. Zoals al eerder gezegd betreuren wij de gang van zaken bij het vmbo heel erg. Maar het gaat hier om een evenwichtige presentatie van de meningen van alle betrokkenen.

Aanbieden petitie

De oudervereniging van het Porta Mosana College en de ouderraad van het Sint Maartenscollege hebben er in een gezamenlijk petitie voor gepleit om het voorgenomen besluit om de scholen per 1 augustus volgend jaar te fuseren uit te stellen, en eerst duidelijkheid te geven over vele vragen die nog niet beantwoord zijn. De petitie was in minder dan zes dagen tijd door 550 ouders, leerlingen en docenten getekend. Op donderdag 20 juni j.l. hebben wij de petitie aangeboden aan de centrale directie die kantoor houdt in het Sint Maartenscollege. We stonden voor een dichte deur. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat we dit hadden kunnen vermoeden. Door het College van Bestuur waren we op het hoofdkantoor van LVO te Sittard uitgenodigd. Maar afgezien van de logistieke problemen vonden wij aanbieden in Sittard geen goed idee omdat het gaat om de scholen in Maastricht. Inmiddels hebben wij bevestiging dat de petitie in goede orde is ontvangen door LVO. De petitie werd ook aangeboden aan beide MRs. Wij danken alle ondertekenaars voor hun steun. We hopen dat LVO en de MR zich rekenschap geven van de zorgen die bij vele betrokkenen leven over het voorgenomen besluit.

2019-06-27

Aanbieden petitie donderdag 20 juni

In 5 dagen tijd steunden al zo’n 500 betrokkenen deze petitie. Morgen, 20 juni, zal de MR mogelijk al tot een besluit komen m.b.t. de voorgenomen fusie. Daarom zullen we de petitie morgen al aanbieden aan het bevoegd gezag van LVO en de Medezeggenschapsraden van SMC en PMC. Ondertekenen van deze petitie kan nog tot 15.00 uur morgenmiddag.

Dank voor uw steun: samen sterk voor goed onderwijs in Maastricht!.

2019-06-19