You, the petitioner
Infographic met bullets

Uitnodiging voor een gesprek over een integere rechtsstaat

82 signatures

Burgers, wetenschappers en professionals vragen: doe wat echt werkt. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire en reflecties en rapporten hierover vragen wij om beter bestuursrecht. Gebaseerd op rechtsstatelijk evenwicht en vakmanschap. Met een veilige bestuurscultuur en burgergerichte rechtspraak.

(Zet een vinkje op de bevestigingspagina om op de hoogte te blijven)

Petition

We

de vele ondertekenaars en geadresseerden van de brief, zie rechtsstaat-nederland.nl

 

observe

  • Spanning in rechtsstatelijke waarden: rechtsgelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid versus responsiviteit, maatwerk en informele aanpak
  • Schending van grondrechten, ongelijke behandeling en integriteitsproblemen (favoritisme, netwerkcorruptie, intransparantie)
  • Eenzijdige besluitvorming en reflectie door de instanties die de problemen veroorzaakten
  • Juridische oplossingen die mogelijk niet werken en die te snel worden bedacht

 

and request

  • Verzamel best practices en verander niet wat niet nodig is
  • Inzet van kennis van burgers, sociaal-wetenschappers en besliskunde om problemen te onderzoeken en oplossingen te bedenken die wel werken
  • Betrek iedereen bij besluitvorming
  • Luister niet alleen, maar laat oplossingen aandragen en doe er iets mee
  • Vertrouw op methoden en echt vakmanschap
  • Zorg voor integriteit, veiligheid, klokkenluiders en onderzoek van meldingen

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Lead petitioner:
Ondertekenaars, waaronder Caroline Raat 
Organisation:
Initiatief rechtsstatelijkheid als evenwichtskunst 

History

Signatures

Updates

Overheid, doe wat echt werkt

Uitnodiging voor een gesprek over een integere rechtsstaat Ga naar onze website voor de hele brief en veel informatie Burgers, wetenschappers en professionals vragen: doe wat echt werkt. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire en reflecties en rapporten hierover willen zij een betere overheid met beter bestuursrecht.

+Read more...

Gebaseerd op rechtsstatelijk evenwicht tussen rechtsgelijkheid en maatwerk. Dat betekent vakmanschap. Met een veilige bestuurscultuur en burgergerichte rechtspraak. infographic rechtsstatelijkheid als evenwichtskunst

2021-11-02