You, the petitioner
Facebook foto pop %281%29

Toekomst Muziekgebouw Eindhoven

12,480 signatures

Afgelopen zaterdag werd in een artikel in het ED opgeroepen om je stem voor het Muziekgebouw te laten horen. Wij sluiten ons als medewerkers van het Muziekgebouw graag aan bij dit initiatief.

Petition

We

medewerkers, muziekliefhebbers en musici

 

establish that:

  • dat het Muziekgebouw een heerlijke plek is waar medewerkers, muziekliefhebbers en musici graag komen.

  • Het Muziekgebouw geeft gehoor aan liefhebbers van uiteenlopende genres.

  • Het zou zonde zijn als de ambities moeten worden bijgesteld.

  • Het Muziekgebouw speelt een inspirerende en verbindende rol in de regio: van jong tot oud, lokaal tot internationaal, van privé tot zakelijk – dagelijks bezoekt een grote diversiteit aan bezoekers het Muziekgebouw.

 

and request

om het Muziekgebouw en haar programma voor zoveel mogelijk mensen van jong tot oud uit Eindhoven en regio te behouden.

The answer

Dank voor alle steunbetuigingen

Veel dank voor alle steunbetuigingen die wij de afgelopen weken hebben mogen ontvangen voor behoud van het Muziekgebouw. Dinsdag 2 april is de petitie (met ruim 12.000 handtekeningen) aangeboden aan plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Marco van Dorst. Hij heeft ons uitgenodigd aanwezig te zijn bij de openbare raadsvergadering op 16 april. Uiteraard zullen wij daar als medewerkers van het Muziekgebouw gehoor aan geven en luisteren wij mee vanaf de publieke tribune.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Eindhoven 
Petition desk:
Closing date:
2019-12-17 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Medewerkers Muziekgebouw 
Organisation:
Muziekgebouw Eindhoven 
Website:

History

Signatures

Updates

Diverse brieven en raadsvoorstellen over Muziekgebouw 2019-2021

(kopieer de linkjes hieronder in uw webbrowser om de documenten te lezen)

Op 13 december 2019 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Binnenstadsontwikkeling De Heuvel en gezondmaking Muziekgebouw https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11753689/1/RaadsinformatiebriefBinnenstadsontwikkelingDeHeuvelengezondmakingMuziekgebouw

Op 28 januari 2020 besloot de gemeenteraad: 1. Instemmen met een financiële bijdrage aan het Muziekgebouw Eindhoven van € 300.000,- voor het aanpakken van de huidige financiële tekorten van het Muziekgebouw conform bovenstaande propositie en deze kosten ten laste te brengen van de Algemene reserve in 2020. Raadsvoorstel: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11734335/1/Raadsvoorstel+Gemeentelijke+bijdrage+gezondmaking+Muziekgebouw

Op 14 juli 2020 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Vervolgstappen proces De Heuvel – Muziekgebouw Eindhoven. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11758949/1/BriefaandeledenvanderaadoverVervolgstappenprocesDeHeuvel___MuziekgebouwEindhoven

Op 28 april 2021 informeert het College van burgemeester en wethouders de gemeenteraad met de volgende brief: Voorkeursscenario in het kader van de gezondmaking van het Muziekgebouw en de binnenstadsontwikkeling van De Heuvel.

+Read more...

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11762658/1/RaadsinformatiebriefStandvanzakenMuziekgebouw

Op 30 november 2021 besloot de gemeenteraad: 1. Vaststellen van het ontwikkelplan Verbinden en Verbreden van het Muziekgebouw, d.d. 15 oktober 2021 (bijlage 2). 2. In boekjaar 2022 het Muziekgebouw een bedrag van €1.056.000,- (excl. Btw) aan achterstallige huur kwijt te schelden ten laste van de reeds in dit kader gevormde voorziening voor dubieuze debiteuren onder voorwaarde dat de Stichting Brainport positief besluit op de vervolgaanvraag Regio Deal. 3. De gemeenteraad van Eindhoven spreekt zich uit voor een procesvolgorde waarin inhoud leidend is en dat later gekozen wordt voor een mogelijke locatie van een eventueel te vormen Muziekcluster (A2A). 4. Het Muziekgebouw en De Effenaar bij de uitwerking van het Ontwikkelplan de ruimte geven om het toekomstige Muziekcluster daar te laten landen in de stad waar het de meeste kans van slagen heeft (A2A). Raadsvoorstel: https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/11697712/1/RaadsvoorstelOntwikkelplanroute_Muziekcluster

2023-02-07

Dank voor alle steunbetuigingen

Veel dank voor alle steunbetuigingen die wij de afgelopen weken hebben mogen ontvangen voor behoud van het Muziekgebouw. Dinsdag 2 april is de petitie (met ruim 12.000 handtekeningen) aangeboden aan plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Marco van Dorst.

+Read more...

Hij heeft ons uitgenodigd aanwezig te zijn bij de openbare raadsvergadering op 16 april. Uiteraard zullen wij daar als medewerkers van het Muziekgebouw gehoor aan geven en luisteren wij mee vanaf de publieke tribune.

2019-04-04