You, the petitioner
Petitie cbs de ark

Tijdelijke huisvesting cbs De Ark in het gebouw van de Rank

677 signatures

De basisschool cbs De Ark mag een nieuw schoolgebouw laten bouwen. De 336 leerlingen moeten dan ook tijdelijk een ander onderkomen krijgen. De locatie van de Rank is precies passend, beschikbaar en kost het minste gemeenschapsgeld. De gemeente Barendrecht wil haar besluit echter niet herzien.

Petition

We

De ouders/verzorgers van de leerlingen van De Ark en Barendrechters met een warm hart voor De Ark

 

observe

  • Dat het besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Barendrecht van 02-03-2021 onuitvoerbaar is omdat cbs De Ark niet past in het gebouw van de Tweemaster.
  • Dat het college zich beroept op bestuurlijke betrouwbaarheid ten opzichte van het genomen besluit en daarmee de bijlage van het besluit waarin staat dat De Ark tijdelijk gehuisvest wordt in het gebouw van de Rank aan de kant schuift waardoor zij juist haar betrouwbaarheid in het geding brengt.

 

and request

De gemeenteraad van Barendrecht om haar besluit van 02-03-2021 aan te passen en de planning zoals bijgevoegd in de bijlage van het besluit als bindend te verklaren. Dit houdt in dat De Ark tijdelijk gehuisvest zal worden in de Rank waarna de Tweemaster definitief intrek zal nemen in het gebouw. Hierdoor bespaart de Gemeente Barendrecht zeer veel gemeenschapsgeld en biedt hiermee een kwalitatieve en veilige leeromgeving voor 336 leerlingen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Barendrecht 
Petition desk:
Closing date:
2022-02-02 
Lead petitioner:
Oudergeleding Medenzeggenschapsraad cbs De Ark 
Organisation:
Oudergeleding van de Medenzeggenschapsraad van cbs De Ark 

History

Signatures