You, the petitioner
7   kopie

Terugkeer van de Westlandse Poelmolen

49 signatures

In misschien het meest mooie stukje natuur van het Westland "de Poelzone" ontbreekt het nog aan één ding.. een molen! Tot 90 jaar geleden stond in het groene gebied tussen Monster en 's-Gravenzande de Poelmolen, de tijd is rijp om de molen te herbouwen en het verleden een plek te geven in het heden.

Petition

We

Stichting de Poelmolen maken ons sterk om de molen aan de plas van alle winden te herbouwen.

 

observe

dat Hollandse taferelen en Westlandse trots spreekt tot de verbeelding van regiogenoten, Westlanders hechten steeds meer waarde aan en tonen in toenemende mate interesse voor de geschiedenis van de glazen stad. Met de herbouw van de Poelmolen en publieke voorzieningen zoals een streekwinkel, brasserie en aanlegsteiger voor pleziervaart brengen we recreatie, toerisme, cultuur en natuur samen!

 

and request

Westlanders zich in te zetten en letterlijk een steen te doneren om de molen van de grond te krijgen en vorm te geven. Vragen de gemeente Westland een actieve rol op zich te nemen en een onderzoek naar haalbaarheid te verrichten, verder partners, sponsoren en regiogenoten zich te melden. Iedereen kan meedoen en een bijdrage leveren, samen bouwen aan de molen is namelijk "helemaal gouwd" en vooral bijzonder!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Westland 
Petition desk:
Closing date:
2018-11-05 
Lead petitioner:
Hans van Poelgeest 
Organisation:
Stichting de Poelmolen 
Website:

History

Signatures

Updates

Gemeente Westland zorgt voor onnodige vertraging.

De gemeente Westland geeft te kennen geen toekomst te zien in het concept wat de herbouw van de Poelmolen betreft. Middels een korte afwijzing gebaseerd op eerste verkenning constateren we dat deze door deskundige evenals de stichting eenvoudig weerlegt kunnen worden en daarmee de tweede handreiking richting de gemeente Westland op papier zal worden gezet.

Initiatiefnemers moeten blijkbaar alle registers opentrekken om het Westlandse college te overtuigen, de aangedragen knelpunten doet menig wenkbrauwen fronzen, Westland "voor elkaar met elkaar" is toch het credo? We gooien de handdoek niet in de ring , geven de moed niet op en doen gezond beroep op de gemeente met stichting de Poelmolen aan tafel te gaan om het plan verder uit te werken.

2019-04-24

Het enthousiasme voor herbouw neemt toe!

De Poelmolen als burger- en MKB initiatief kan leunen op steun uit alle hoeken van de Westlandse samenleving. Toch kent het project ook weerstand, deze komt vooral uit de bureaucratische gemeentelijke hoek, met name bestemmingsplannen voor buitengebieden.

+Read more...

Het niet alledaagse voornemen valt al snel buiten de boot omdat projecten zoals woningbouw urgenter en financieel aantrekkelijker zijn. Het Westland kan, mag en is meer dan alleen glastuinbouw. Samen allemaal eigenaar zijn van een molen getuigt van saamhorigheid, spreekt over wilskracht en vertegenwoordigt een visie. Want.. als we het voor elkaar krijgen zullen generaties Westlanders over onze daadkracht spreken.

2019-01-20