U, de petitionaris
Bijbel

Terug naar één Gereformeerde Gemeenten (onder het kruis)

1.176 ondertekeningen

Er is geen wezenlijk verschil tussen de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Daarom is kerkelijk samengaan een Bijbelse plicht. Teken deze petitie om beide synodes op te roepen concrete stappen te ondernemen om tot eenheid te komen.

Petitie

Wij

(doop)leden van de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) e.a. roepen op tot kerkelijke eenheid.

 

constateren

  • dat er geen wezenlijk verschil is tussen beide kerkverbanden;
  • gescheiden voortleven niet tot eer van God is;
  • gescheiden voortleven hindert in de uitbreiding van Gods Koninkrijk;
  • daarmee een Bijbelse opdracht is om te komen tot kerkelijke eenheid.

 

en verzoeken

om concrete stappen te ondernemen om tot kerkelijke eenheid te komen.

Het antwoord

Signaal is afgegeven

De petitie is voorafgaand aan de synode besproken met de leden van de commissie die spreekt met het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid (DKE) van de Gereformeerde Gemeenten. Afgesproken was de petitie ter kennisgeving aan de synode aan te bieden. Dit is er niet van gekomen, daarom zal de petitie nu aan het Deputaatschap Algemeen kerkelijke zaken (Akz) worden aangeboden. Daarmee is een signaal afgegeven.

Bronnen:

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Hartelijk dank dat u de petitie 'terug naar één Gereformeerde Gemeenten' heeft willen ondertekenen. U heeft meegewerkt aan een krachtig signaal aan het kerkelijk kader. En dit is zeker hoorbaar geweest en voelbaar binnengekomen. Dat we niet in één dag de geschiedenis kunnen terugdraaien begrijpt iedereen. Maar het signaal is helder en wordt door velen onderkend.

Daarnaast is het vermeldenswaardig dat bij het agendapunt 'Kerkelijke eenheid' op de synode het volgende is vermeld over de op te stellen brochure wat duidelijkheid zou moeten verschaffen over 'het leerverschil'. Het verschijnen van deze brochure is opnieuw uitgesteld vanwege 'tijdgebrek'. Als deze kwestie geen (priori)tijd heeft voor de synode dan onderstreept het de stellingname dat er geen wezenlijk verschil kan bestaan tussen de GGN en de Ger Gem. Daarnaast blijft een interne notitie over het leerverschil onder embargo waardoor een open gesprek hierover onmogelijk gemaakt wordt. Mijn advies aan het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid is: zie af van deze publicatie, het wordt er anders niet geloofwaardiger op. Ik herhaal slechts wat ik in mijn opiniebijdrage van 22/5 in het RD heb gevraagd:

"Helaas lijkt het erop dat om kerkpolitieke redenen de wil ontbreekt om tot institutionaire eenheid te komen. Er wordt door u al jaren gewerkt om 'het leergeschil' onder woorden te brengen; helaas, het is nog steeds niet gelukt. Blijkbaar is het zo ingewikkeld dat het moeilijk onder woorden te brengen is. Als een leergeschil niet uit te leggen is, bestaat het dan wel? Als dit het kardinale punt betreft waardoor samengaan onmogelijk is; waarom wordt dit dan al jaren onder embargo gehouden? Na al die jaren van wachten zijn wij het wachten moe en beginnen we het vertrouwen te verliezen waar het kerkelijke kader het nu echt om te doen is?"

Overigens ben ik blij met elk stapje vooruit, ook al is het tempo wel erg traag. De synode continueert de gesprekken met de Ger Gem. en wil intensiever gaan samenwerken op verschillende terreinen. Dat bericht stemt tot dankbaarheid. Laten we deze zaak in ons persoonlijk gebed blijven gedenken.

Met dit bericht wil ik de petitie afsluiten. Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en Petities.nl voor het mogelijk maken van deze actie.

met vriendelijke groet,

Geert Jan Rozendaal

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
kerkbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
10-08-2018 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Geert Jan Rozendaal 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Interview in het Reformatorisch Dagblad

In het Reformatorisch Dagblad van 25 juni jl. is het volgende interview geplaatst.

In dit interview geef ik een korte terugblik op de afgelopen weken.

+Lees meer...

Dankbaar en bemoedigd blik ik naar de toekomst.

met vriendelijk groet,

Geert Jan Rozendaal

26-06-2018

Signaal is afgegeven

De petitie is voorafgaand aan de synode besproken met de leden van de commissie die spreekt met het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid (DKE) van de Gereformeerde Gemeenten. Afgesproken was de petitie ter kennisgeving aan de synode aan te bieden.

+Lees meer...

Dit is er niet van gekomen, daarom zal de petitie nu aan het Deputaatschap Algemeen kerkelijke zaken (Akz) worden aangeboden. Daarmee is een signaal afgegeven.

Bronnen:

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Hartelijk dank dat u de petitie 'terug naar één Gereformeerde Gemeenten' heeft willen ondertekenen. U heeft meegewerkt aan een krachtig signaal aan het kerkelijk kader. En dit is zeker hoorbaar geweest en voelbaar binnengekomen. Dat we niet in één dag de geschiedenis kunnen terugdraaien begrijpt iedereen. Maar het signaal is helder en wordt door velen onderkend.

Daarnaast is het vermeldenswaardig dat bij het agendapunt 'Kerkelijke eenheid' op de synode het volgende is vermeld over de op te stellen brochure wat duidelijkheid zou moeten verschaffen over 'het leerverschil'. Het verschijnen van deze brochure is opnieuw uitgesteld vanwege 'tijdgebrek'. Als deze kwestie geen (priori)tijd heeft voor de synode dan onderstreept het de stellingname dat er geen wezenlijk verschil kan bestaan tussen de GGN en de Ger Gem. Daarnaast blijft een interne notitie over het leerverschil onder embargo waardoor een open gesprek hierover onmogelijk gemaakt wordt. Mijn advies aan het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid is: zie af van deze publicatie, het wordt er anders niet geloofwaardiger op. Ik herhaal slechts wat ik in mijn opiniebijdrage van 22/5 in het RD heb gevraagd:

"Helaas lijkt het erop dat om kerkpolitieke redenen de wil ontbreekt om tot institutionaire eenheid te komen. Er wordt door u al jaren gewerkt om 'het leergeschil' onder woorden te brengen; helaas, het is nog steeds niet gelukt. Blijkbaar is het zo ingewikkeld dat het moeilijk onder woorden te brengen is. Als een leergeschil niet uit te leggen is, bestaat het dan wel? Als dit het kardinale punt betreft waardoor samengaan onmogelijk is; waarom wordt dit dan al jaren onder embargo gehouden? Na al die jaren van wachten zijn wij het wachten moe en beginnen we het vertrouwen te verliezen waar het kerkelijke kader het nu echt om te doen is?"

Overigens ben ik blij met elk stapje vooruit, ook al is het tempo wel erg traag. De synode continueert de gesprekken met de Ger Gem. en wil intensiever gaan samenwerken op verschillende terreinen. Dat bericht stemt tot dankbaarheid. Laten we deze zaak in ons persoonlijk gebed blijven gedenken.

Met dit bericht wil ik de petitie afsluiten. Nogmaals hartelijk dank voor uw steun en Petities.nl voor het mogelijk maken van deze actie.

met vriendelijke groet,

Geert Jan Rozendaal

EINDE REACTIE

19-06-2018

Petitie verstuurd naar de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Op dinsdag 5 juni is de petitie verzonden naar de synode van de Gereformeerde Gemeente in Nederland van 13 juni a.s. Zie onderstaand bericht.

Geachte Scriba-quaestor van de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland van 13 juni 2018,

Geachte heer Van der Garde,

Gouda, 5 juni 2018,

Zoals beloofd in het Reformatorisch Dagblad van 22 mei jl.

+Lees meer...

stuur ik u hierbij de beloofde petitie toe. Deze petitie roept de synode op om concrete stappen te ondernemen om tot kerkelijke eenheid te komen met de Gereformeerde Gemeenten. De letterlijke tekst vindt u in de bijlage: 'Petitie: terug naar één Gereformeerde Gemeenten'. Tevens zend ik hierbij de letterlijke tekst van de open brief welke toelichting geeft op de petitie. Zie bijlage: 'OpinieGG en GGiN kerkelijke eenheid is Bijbelse plicht'. Zoals aangegeven in brief bied ik deze stukken ter informatie, en dus niet ter behandeling aan, aan onze synode.

Van harte Gods Zegen toegewenst over uw werk en de beraadslagingen der synode.

Met hoogachting,

Geert Jan Rozendaal

Op woensdag 6 juni heb ik een ontvangstbevestiging ontvangen van de scriba met o.a. de onderstaande informatie:

De door u toegezonden informatie is in goede orde door ons ontvangen. We zullen de synode voorstellen deze voor kennisgeving aan te nemen.

12-06-2018