You, the petitioner
Woneninvelsen.nl logo

Terug naar betaalbaar huren zoals het laatste systeem van Woneninvelsen.nl

458 signatures

Sinds de overgang op 27 november 2018 van Woneninvelsen.nl naar Mijnwoonservice.nl is de druk op de sociale huurwoningen in Velsen enorm toegenomen, zo ook de hoogte van de huren. De eisen en het afvallen van sociale huurwoningen naar de vrije sector zijn toegenomen, terug naar woneninvelsen.nl

Petition

We

Burgers ingeschreven als woningzoekende naar een sociale huurwoning in de gemeente Velsen,

 

observe

Dat na de overgang van Woneninvelsen.nl naar Mijnwoonservice.nl de kansen op leuke betaalbare sociale huurwoningen in de gemeente Velsen sterk zijn gedaald:

  • De wachtlijsten zijn veel langer geworden dan ze waren,
  • de voorwaarden zijn verhoogd,
  • de huren zijn omhoog getrokken waardoor deels sociale huurwoningen in de vrije sector zijn beland en in Velsen aan het sociale woningaanbod onttrokken.

 

and request

Terug naar het laatste woonsysteem van Woneninvelsen.nl van voor 27 november 2018 te gaan, waarbij de inschrijfduur en vrije keuze van woningen bij woningcorporaties in de gemeente Velsen weer haalbaar zijn, de druk op de sociale huurwoningen in de gemeente Velsen wordt verlaagd, en meer woningzoekenden in de gemeente Velsen een betaalbare sociale huurwoning kunnen bemachtigen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Velsen 
Petition desk:
Closing date:
2022-09-01 
Lead petitioner:
Jaime Prijden 
Organisation:
Burgerinitiatief  
Website:

History

Signatures

Updates

Delen wordt zeer gewaardeerd, dat kan via de hieronderstaande link:

woneninvelsen.petities.nl

.

2022-03-13