You, the petitioner

Tegen sluiting stadsboerderijen, (hobby)tuinen en Heemtuin H.J. Bos

246 signatures

In het kader van bezuinigingen is B&W Den Haag voornemens om 4 (hobby)tuinen, de heemtuin H.J. Bos in Madestein en 2 stadsboerderijen (Nijkamphoeve en Hoeve Bijdorp) af te stoten. Wij vinden dit een onzalig en ondoordacht plan.

Petition

We

vrijwilligers van stadsboerderijen, (hobby)tuinen, Heemtuin; wijkbewoners en andere bezorgde inwoners van Den Haag

 

observe

dat : - Met deze maatregel slechts éénmalig bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. - Er onvoldoende is nagedacht over mogelijk alternatief beheer. Eerst sluiten en daarna pas op zoek gaan naar een geschikte uitbater, biedt te weinig garantie voor het (gratis)toegankelijk blijven van de voorzieningen. - sluiting van educatieve groenvoorzieningen in een tijd waar kinderen soms niet weten waar groente vandaan komt, onbegrijpelijk is.

 

and request

de leden van B&W en de gemeenteraad om hun voornemen tot sluiting van voornoemde voorzieningen te heroverwegen en tijd te nemen om met alle betrokken partijen alternatieven op gebied van bezuiniging en beleid te onderzoeken. De functies van de voorzieningen - (milieu)educatie, dierenwelzijn, en groene recreatie - zijn van essentieel belang voor een duurzame samenleving.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Den Haag 
Petition desk:
Closing date:
2016-12-31 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
frances weijn 

History

Signatures