You, the petitioner

Tegen de verkoop van Huize Lindenoord

4 signatures

Geachte leden van de raad van de gemeente Weststellingwerf,

Ik c.q. wij wil(len) u graag laten weten dat wij instemmen met onderstaande petitie.

Petition

We

steunen de petitie

 

observe

dat het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf de gemeenteraad voorstelt om op 6 december aanstaande finaal in te stemmen met de verkoop van het rijksmonument Huize Lindenoord in Wolvega. Pogingen om het te verhuren hebben volgens het raadsvoorstel onvoldoende resultaat opgeleverd, waardoor nu wordt voorgesteld het te koop aan te bieden.

 

and request

Niet tot verkoop van Huize Lindenoord over te gaan. Wij vinden dat het in eigendom houden van Huize Lindenoord op termijn de beste garanties biedt op het zorgvuldig behoud van een van de mooiste oude monumenten in onze gemeente. In tegenstelling tot veel andere gemeenten heeft Weststellingwerf bijna geen oude monumenten meer in eigendom. Laat de gemeente zijn verantwoordelijkheid nemen voor dit ene prachtige en beeldbepalende oude monument.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Weststellingwerf 
Petition desk:
Closing date:
2010-12-05 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Piet van der Lende 
Organisation:
http://www.stellingwerven.dds.nl 

History

Signatures