You, the petitioner

Tegen de Dolhuysbrug

552 signatures

Wij zijn TEGEN de 'Dolhuysbrug': een nieuwe fietsersbrug over de Schotersingel in het kader van de 'rode loper'. Dit prestigeproject van de gemeente kost ruim een miljoen en gaat ten koste van het Bolwerken-park. De huidige situatie biedt genoeg mogelijkheden zonder de aanleg van een extra brug.

Petition

We

bewoners van de wijken rond de Bolwerken, fietsers/voetgangers die het park willen sparen en andere betrokkenen,

 

observe

dat er geen fundamentele behoefte bestaat aan een nieuw te bouwen fietsersbrug over de Schotersingel, aangezien er al goede verbindingen zijn.

Wij vinden de schade aan het park en de kosten voor deze aanleg een veel te hoge prijs voor wat het doortrekken van de 'rode loper' aan verbetering oplevert t.o.v. de bestaande situatie. Deze gelden kunnen beter gebruikt worden om bestaande fietspaden en aansluitingen te verbeteren.

 

and request

af te zien van het aanleggen van een nieuwe brug door het park, en de hiervoor bestemde gelden aan te wenden om de huidige fietsroutes van noord naar zuid v.v. te verbeteren (herstel, aanpassing) waar dat nodig is.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Haarlem 
Petition desk:
Closing date:
2016-02-28 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Maaike van Rijn 

History

Signatures