You, the petitioner

Verklaring

79 signatures

Werknemers van Talent4Taxi, gedetacheerd bij Personenvervoer Wegman, bijeen op maandag 26 augustus en/of woensdag 28 augustus constateren dat genoemd bedrijf zich niet houdt aan de CAO afspraken omtrent het toekennen van onderbrekingen.( Artikel 2.1.8)

Petition

We

Werknemers van Talent4Taxi, gedetacheerd bij Personenvervoer Wegman, bijeen op maandag 26 augustus en/of woensdag 28 augustus constateren dat genoemd bedrijf zich niet houdt aan de CAO afspraken omtrent het toekennen van onderbrekingen.( Artikel 2.1.8)

 

observe

Zij constateren dat genoemd bedrijf willekeurig onderbrekingen achteraf verrekend in de verloonde tijd, hetgeen leidt tot conflicten over het gewerkte aantal uren. In vele gevallen is het verschil tussen, door het bedrijf verloonde uren en de zelf bijgehouden urenlijsten van werknemers ,aanzienlijk. Werknemers worden in onzekerheid gehouden over het aantal geschrapte uren.

Uit gesprekken en schriftelijke communicatie blijkt dat de directie meent rechtmatig te handelen ondanks de verwijzing naar de CAO door het FNV en afzonderlijke werknemers

Werknemers bijeen op maandag 26 augustus en/of woensdag 28 augustus stellen dat de werkgever geen onderbrekingen achteraf mag verrekenen en eisen teruggave aan de werknemer op van de uren die door de handeling van de werkgever verloren zijn gegaan.

Unaniem hebben werknemers op genoemde bijeenkomsten besloten tot actie over te gaan om werkgever te dwingen volgens de CAO te handelen zowel in het verleden , het heden als in de toekomst. De volgende stappen worden ondernomen

  1. Het FNV zal voor haar leden collectief een juridische procedure starten
  2. De gang van zaken wordt voorgelegd aan het SFT ( sociaalfondstaxi)
  3. Een comité zal acties voorbereiden en met de werknemers uitvoeren om werkgever te doordringen van de ernst van de situatie.

 

and request

Als de werkgever ingaat op onze eisen kunnen we samen werken aan een gezond bedrijf dat haar klanten op een zo veilige en snel mogelijke manier vervoert.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
werkgever 
Petition desk:
Lead petitioner:
Rufus Kohn 
Organisation:
FNV 

History

Signatures