You, the petitioner

Sustain Sound - Red de toekomst van de muziek

3 signatures

RHOS strijdt voor de toekomst van de muziek. Nog maar 5% van de Nederlanders betaalt voor muziek. Artiesten zien bijna niets van terug van hun opbrengsten. Hun stem wordt niet gehoord, en dat is jammer. Daarom pleiten wij voor een eerlijke en transparante muziekindustrie voor iedereen.

Buma/Stemra en Sena vertegenwoordigen de belangen en rechten van artiesten en producenten. Hun taken: kostenefficiënt innen en verdelen van gelden voor auteursrechthebbenden. Wij, consumenten, artiesten en ondernemers, zijn niet tégen deze organisaties en staan achter het gedachtengoed waarvoor zij in het leven zijn geroepen.

Petition

We

muziekliefhebbers (consumenten), artiesten en ondernemers,

 

observe

Dat grote groepen in de samenleving het niet eens zijn met:

  • het wettelijk monopolie van Buma/Stemra en Sena

De huidige (muziek-auteurs)wetgeving belemmert vrije marktwerking, is ondoorzichtig voor artiesten, ‘criminaliseert’ de consument en jaagt ondernemers (soms) onnodig op kosten.

  • de ondoorzichtige wijze waarop dit mandaat wordt uitgevoerd Er is sprake van een ‘slikken of stikken’ beleid, van enig dialoog is tot op de dag van vandaag weinig tot geen sprake.

  • de inefficiënte en ondoorzichtige wijze waarop gelden geïnd worden

De wijze, voorwaarden en criteria op basis waarvan wordt geïnd zijn ondoorzichtig (lees onbegrijpelijk) en niet meer van deze tijd. En zelfs tégen het belang van de artiest. Het beperkt de kleine artiest bij zijn of haar promotie of gebruik van eigen werk. En ook grote partijen ondervinden steeds meer hinder van de huidige werkwijze, met name van het gebruik van muziek op (of via) internet.

  • de ondoorzichtige wijze waarop gelden verdeeld worden

Het is - voor zover iemand daadwerkelijk weet hoe het in elkaar zit - ondoorzichtig en gebaseerd op hoe de markt vroeger werkte: op basis van inschattingen. Omdat we toen nog niet beschikten over ICT-mogelijkheden, kon dat ook haast niet anders. De distributie was in die tijd nog voorbehouden aan een aantal partijen (wereldwijd). Met de komst van internet en de introductie van digitale muziekbestanden is het marktlandschap dusdanig veranderd, dat het huidige inning- en verdeelmodel niet meer te verdedigen valt.

Bovenstaande punten beperken en druisen in tegen de grondbeginselen waarvoor Buma/Stemra en Sena zijn opgericht: namelijk vóór de artiest!

 

and request

Bied Stichting Sustain Sound de mogelijkheid om voor deze onwerkbare situatie een werkbare oplossing aan te dragen, toegankelijk en acceptabel voor iedereen.

Een voorstel op basis van inspraak van alle partijen: consument, artiest én ondernemers.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2016-05-15 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jair "Rhos" Römer 
Organisation:
RHOS Movement 

History

Signatures