You, the petitioner
Afbeelding artikel 3.3

Strikte naleving artikel 3.3 van de Jeugdwet strafrechtelijk afdwingen

279 signatures

Sinds januari 2015 is waarheidsvinding verankerd in artikel 3.3 van de #Jeugdwet. Toch weigeren jeugdbeschermers en gezinsvoogden anno 2019 nog altijd, 4 jaar na dato, nog steeds systematisch om aan #waarheidsvinding te doen, omdat ze vinden dat dit niet hun taak is. Dit is in strijd met de wet.

Petition

We

Ouders ervaren dat gebrek aan waarheidsvinding leiden tot zeer ernstige fouten in Jeugdzorg dossiers

 

observe

Jeugdbeschermers en gezinsvoogden die onbeteugelde macht en verregaande beslissingsbevoegdheid hebben in relatie tot de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij dragen voor onze kinderen, kunnen op deze manier veel verdriet en onherstelbare schade aanrichten in onze levens zonder dat zij hier ooit rekenschap voor hoeven af te leggen.

 

and request

De minister van Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming om het schenden / overtreden van artikel 3.3 van de Jeugdwet EN ook het niet gebruikmaken van het eigenstandig recht op informatie moet worden gezien als een strafbaar feit en mag niet langer ongestraft blijven. De vele fouten die in dossiers van #Jeugdzorg worden gemaakt, zijn omdat de feiten niet volledig en juist worden weergegeven door jeugdbeschermers in verslagen en rapportages.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2019-10-14 
Lead petitioner:
dhr. A. Kirat 
Website:

History

Signatures

Updates

Waarheidsvinding artikel 3.3 van de Jeugdwet in strafrechtelijk kader afdwingen

De meesten van ons hebben gezinnen met een of meerdere (jonge) kinderen. Gelukkig komt niet iedereen in aanraking met Jeugdzorg, maar vaders en moeders die buiten hun schuld met deze instanties in aanraking zijn gekomen, wij moeten samen een petitie starten om politiek Den Haag te bewegen om het willens en wetens weigeren, frustreren, traineren en onmogelijk maken van waarheidsvinding door medewerkers van Jeugdzorg vanaf nu strafbaar te stellen.

+Read more...

Dit kost de Nederlandse samenleving en vooral vaders en moeders ongelofelijk veel kostbare tijd, geld en energie. De rechterlijke macht wordt door Jeugdzorg onnodig belast. Advocaten zijn niet te spreken over de werkwijze van Jeugdzorg. Laten we dit samen doen in het algemene en maatschappelijke belang EN voor de toekomst van onze kinderen. De generatie van morgen.

2019-07-17