You, the petitioner

StrijpR

204 signatures

Afsluiting Zwaanstr. heeft als gevolg dat Strijp R enkel ingereden kan worden via Koenraadlaan. Voor ruim 500+ woningen is dit te beperkt. Gevolg: forse toename van verkeersonveiligheid in R. Wij pleiten voor 2e inrit R (gelegen aan Zwaanstraat).

Petition

We

Huidige en toekomstige bewoners Strijp R + directe omgeving

 

observe

Dat planmakers 'groene corridor' (o.a. wethouder J. Visscher) rigoureus voorbij gaan aan de toekomstige verkeersveiligheid in en rondom Strijp R. Er is slechts 1 inrit voor R beschikbaar voor ruim 500+ woningen en bedrijvigheid. Dit gaat ernstige verkeershinder opleveren op bepaalde tijdstippen en brengt direct de veiligheid van bewoners en spelende kinderen ernstig in het geding.

 

and request

Wij pleiten een tweede inrit aan de Zwaanstraat conform vermeld zoals in bestemmingsplan 2008.

Zo spreid het verkeer zich in veilige banen waarbij de veiligheid voor R en haar bewoners gewaarborgd blijft.

Oplossing: Kap de huidige beplanting (platanen). Plaats de nieuwe in- en uitrit Zwaanstraat plus groene corridor. Her-beplant vervolgens opnieuw (plataan is snel groeiende boom). Het aanzicht is in no-time weer rijk qua begroeiing.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Eindhoven 
Petition desk:
Closing date:
2016-04-27 
Answer expected:
2016-05-07 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Youri de Haas 
Website:

History

Signatures