U, de petitionaris
Stopvlieghinder heading facebook liggend

Stop vlieghinder Maastricht Aachen Airport

14.947 ondertekeningen

Het unieke Zuid-Limburgse heuvellandschap dreigt opgezadeld te worden met 30.000 lawaaiige en vervuilende nacht- en vrachtvluchten, tot 2.00 en vanaf 5.00 uur. Een aanslag op onze nachtrust én een ramp voor de leefbaarheid voor bewoners en toeristen.

Wijs deze schadelijke plannen af en onderteken.

Petitie

Wij

Bewoners en bezoekers van Zuid-Limburg. Liefhebbers van natuur en schoonheid, van rust en stilte.

 

constateren

 • dat de Provincie Limburg een nieuw Luchthavenbesluit voorbereidt zodat, volgens een ambtelijk concept Luchtvaartbesluit, MAA kan groeien naar 30.000 vluchten en specifiek vrachtvluchten
 • dat de VVV, Koninklijke Horeca en Recron ernstige zorgen hierover hebben geuit
 • dat de Provincie zich maximaal inspant om de groeiplannen te verwezenlijken ten koste van bewoners en toeristen, van gezondheid, (leef)klimaat en landschap

 

en verzoeken

 • Recht op 8 uur ongestoorde nachtrust: geen nachtvluchten tussen
  23.00 en 7.00 uur, conform wet en WHO
 • Bescherming van onze gezondheid: verbod op verouderde, vervuilende vliegtuigen
 • Bescherming Natura 2000-gebieden: reductie stikstofuitstoot
 • Rust en stilte: max. aantal vliegbewegingen en geluid op niveau 2017
 • Betrouwbaarheid: beloftes nakomen: "Geen baanverlenging"
 • Toetsing dmv een objectieve Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Provincie Limburg 
Petitieloket:
Petitionaris:
Paul Sprangers 
Organisatie:
Alliantie tegen uitbreiding MAA (Maastricht Aachen Airport) 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Heeft Maastricht Aachen Airport nog wel bestaansrecht?

Maastricht Aachen Airport - geeft in toenemende mate ernstige geluidsoverlast in vrijwel geheel Zuid- Limburg - veroorzaakt gestoorde nachtrust in de vroege ochtend en late avond. - produceert steeds meer uitstoot van CO2, stikstof, ultrafjnstof en kerosine in het - toch al zwaar vervuilde - milieu - geeft stank en geurhinder - neemt in verhouding veel kostbare en schaarse ruimte in beslag die veel beter benut kan worden - tast de luchtkwaliteit aan - en daarmee het leefklimaat - die na Rijnmond toch al de slechtste is van Nederland - levert gezondheidsschade op, maar ook hogere geneeskundige kosten - vermindert mogelijk de levensverwachting van omwonenden - tast de landschappelijke waarden, rust en stilte aan - tast de typische voedselarme kalkrijke natuurwaarden aan - tast de biodiversiteit aan en sluit niet aan bij een doeltreffend klimaatbeleid - verjaagt toeristen en bedreigt zo direct de werkgelegenheid in de toeristische sector - geeft slechts beperkte werkgelegenheid (in een vervuilende sector) die zo vervangen kan worden (er zijn immers 18.000 vacatures in Limburg (31-12- 2018) - werkt geldvlucht in de hand (geld wordt besteed in het buitenland en er komt weinig voor terug) - is verlieslatend en wordt met overheidsgeld overeind gehouden, geld dat beter besteed kan worden aan innovatieve projekten gericht op een duurzame toekomst - veroorzaakt verlaging van de huizenprijzen in de omgeving van het vliegveld - telt 8 operationele vliegvelden in een straal van ong. 100 km - kan alleen groeien vanwege indirect gesubsidieerde tickets (geen accijns op kerosine, geen omzetbelasting op tickets, gratis parkeerplaatsen, subsidie van de Provincie: ruim € 9.000.000,- per jaar) - omdat de Provincie eigenaar is van MAA laat zij het economische rendement van haar eigen investeringen prevaleren boven het welzijn van de bewoners en is zij als belanghebbende in het overleg over MAA per defnitie bevooroordeeld en dus niet objectief Kortom: MAA heeft geen bestaansrecht..

29-07-2019

Onze Facebookpagina

Voor actuele en achtergrondinformatie ga je naar onze Facebookpagina Stop vlieghinder boven ons Zuid-Limburg. De link is: https://www.facebook.com/vlieghinderZuidLimburg/ .

05-07-2019

Gezondheidsschade door uitstoot ultrafijnstof door vliegtuigen

Kinderen en gezonde volwassenen die in de buurt van Schiphol wonen hebben een slechtere longfunctie. Dat komt door de verhoogde concentraties ultrafijnstof in de lucht, meldt het RIVM op basis van onderzoek.

Klachten zijn kortademigheid en piepende ademhaling.

+Lees meer...

Bij volwassen zijn volgens het gezondheidsinstituut ook verandering van de hartfunctie gemeten. Op dagen dat de luchtkwaliteit in de omgeving van de luchthaven slecht is, hebben kinderen met luchtwegaandoeningen meer last en gebruiken ze meer medicijnen.

Ultrafijnstof is afkomstig van vliegtuigmotoren, maar ook van het wegverkeer. Het zijn zeer kleine stofdeeltjes in de lucht, kleiner dan 0,1 micrometer.

Onderzoek naar ultrafijnstaat De conclusies van het RIVM zijn gebaseerd op drie studies, waarvan een met 191 basisschoolkinderen in woonkernen vlakbij Schiphol. Ook is er onderzoek gedaan met 21 volwassenen in een mobiel laboratorium direct naast Schiphol en een laboratoriumstudie met longcellen.

Volgens het RIVM is er nog niet eerder zo’n uitgebreid onderzoek gedaan naar ultrafijnstof van vliegverkeer en gezondheid. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en het Academisch Medisch Centrum (AMC).

De studie loopt nog door tot medio 2021. De gezondheidseffecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof wordt de komende tijd onderzocht. De donderdag gepresenteerde resultaten worden waar mogelijk meegenomen in de nieuwe luchtvaartnota, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

Regels nodig voor uitstoot 'Het wordt tijd dat ultrafijnstof mee gaat tellen bij keuzes in de luchtvaart', meent Jan Paternotte van regeringspartij D66. Volgens Suzanne Kröger (GroenLinks) moet het kabinet 'met strenge regels komen om de uitstoot van vliegtuigen te verminderen en zo de gezondheid van omwonenden te beschermen'.

Uitstoot ultrafijnstof 'onacceptabel' Milieudefensie noemt het onacceptabel dat kinderen meer medicijnen moeten gebruiken vanwege de vliegtuigen. 'De overheid moet luchtvervuiling serieus nemen en snel inzetten op krimp van de luchtvaart en duurzaam vervoer stimuleren zoals fietsen, wandelen, elektrische deelauto's en schoon ov dat voor iedereen bereikbaar en betaalbaar is.'

Bron: ANP

28-06-2019