You, the petitioner
Schone lucht petitie

Stop verkeersriool door Rotterdam-west

660 signatures

De ’s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan zijn volgens recente metingen van Milieudefensie het op één na vieste verkeersriool van Nederland. De gemeente Rotterdam wil geen prioriteit aan een oplossing geven.

Op 12 december 2013 heeft burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in totaal 2024 handtekeningen (digitaal plus huis aan huis verzameld) in ontvangst genomen. Daarmee is het inzamelen van handtekeningen voor deze petitie tot een eind gekomen en een duidelijk signaal gegeven aan het college om iets te doen aan het verkeersriool door Rotterdam West.

Petition

We

bewoners van Rotterdam-West

 

establish that:

dat de tunneltraverse ’s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan het op één na vieste verkeersriool van Nederland is* en dat de gemeente niet bereid is om prioriteit te geven aan een echte oplossing.

  • “Hoe gezond is onze lucht?” halfjaarrapportage meetcampagne oktober 2012 – juli 2013, milieudefensie

 

and request

College en Gemeenteraad van Rotterdam om een definitieve oplossing te bieden.

gezondheid en leefbaarheid zijn een algemeen gedeelde zorg voor Rotterdam en álle Rotterdammers en mogen nooit de speelbal zijn van politieke geschillen en bezuinigingsoperaties.

SCHONE LUCHT IS GEEN LUXE !

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Rotterdam 
Petition desk:
Closing date:
2013-12-12 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
mw. Jeanne Hogenboom, voorzitter BOOG, Rotterdam 
Organisation:
B.O.O.G. 
Website:

History

Signatures

Updates

actie comité - "weg met verkeersriool door Rotterdam-West"

Aan de ondertekenaars van de petitie “stop verkeersriool door Rotterdam-West”Beste medeondertekenaars,Op donderdagmiddag 12 december hebben we ruim 2000 handtekeningen aangeboden aan de burgemeester van Rotterdam om aandacht te vragen voor het verkeersriool (’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan) door Rotterdam-West. De burgemeester heeft ze in ontvangst genomen.En toen gebeurde er niets.We moeten al met al vaststellen dat na tien jaar praten het verkeer nog steeds door onze wijk kruipt, elke dag meer en elke dag viezer.Het gaat natuurlijk niet alleen over onze gezondheid vanwege de luchtvervuiling.

+Read more...

Het gaat er ook over dat een 6-baans snelweg onze buurt in tweeën snijdt en behalve veel geluidsoverlast en vuil ook uitnodigt tot slecht beheer van panden.Een betaalbare en realistische oplossing op korte termijn is om het verkeer door de straat drastisch te verminderen. In alle andere steden in Nederland is dit soort doorgaande snelwegen door woongebieden al lang verdwenen. Dat kan ook in Rotterdam!Wij vinden dat het tijd wordt voor wat anders. Wij willen op korte termijn concrete acties ondernemen om de politiek duidelijk te maken dat ons geduld op is en dat er nu echt wat moet gebeuren.Eerste ideeën zijn:-               500 posters voor de ramen ophangen met iets als: ‘Stop het verkeersriool'-               spandoeken ophangen-               een open brief aan de Rotterdamse informateur en onderhandelaars voor een nieuw College van B&W (inmiddels verstuurd)-               een persevenement organiseren-               ieder die in onze buurt woont nader informeren via een flyerMaar er is natuurlijk nog veel meer denkbaar, bijvoorbeeld met sociale media.We willen ieder die vóór actie is, ideeën heeft en/of wil bijdragen (ontwerp-werk, social media, poster plakken, spandoeken ophangen, flyeren enz.) op korte termijn uitnodigen voor een bijeenkomst.Als je ‘in’ bent stuur dan een mail naar wegmetverkeersriool@gmail.comEn zijn er meer mensen in je omgeving van wie je denkt dat dit iets voor hen is: stuur deze mail door.Met vriendelijke groet, namens het actie comité:Steven Somsen (coördinator)Adriaan KorthuisEmile Goossens

u kunt ons bereiken via:
2014-04-09

burgemeester Aboutaleb neemt handtekeningen in ontvangst

Afgelopen donderdagmiddag 12 december heeft een kleine delegatie onder leiding van Jeanne Hogenboom, voorzitter B.O.O.G., namens alle deelnemende organisaties, in totaal 2024 handtekeningen aangeboden in de kamer van de burgemeester. Burgemeester Aboutaleb nam het pakket persoonlijk in ontvangst in gezelschap van wethouder Alexandra van Huffelen. Beiden gaven een uitgebreide toelichting op de stand van zaken.

+Read more...

Daarbij werd het weren van vrachtwagens in de tunneltraverse als een eerste zij het kleine stap in het denken over stedelijke verkeersstromen en het oplossen van de milieuproblematiek gepresenteerd. Het zal nog een hele klus worden tot een structurele verbetering te komen. We zullen dan ook tot aan de verkiezingen de komende maanden flink campagne moeten blijven voeren om er voor te zorgen dat ook het nieuwe college zijn verantwoordelijkheid neemt als het om de zorg voor een gezond leefklimaat gaat. We zijn er nog niet, maar hebben wel de toezegging van burgemeester en wethouder om serieus betrokken te worden bij de gemeentelijke inspanningen om de milieuoverlast van het verkeer terug te brengen tot een acceptabel niveau. Burgemeester Aboutaleb heeft ons uitgebreid bedankt voor het verzamelen van de handtekeningen. Wij geven die dank graag door aan iedereen die deze petitie ondertekend heeft. Dit was een belangrijk moment waarbij we het college hebben laten zien dat het om een breed gedragen belang gaat dat ons allemaal aangaat en niet beperkt is tot de bewoners van het verkeersriool.

B.O.O.G. de Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie 's-Gravendijkwal
2013-12-13