You, the petitioner
Stopgaswinnningskruis2 487x683

Stop uitbreiding gaswinning in Loon op Zand

801 signatures

Vermilion Energy wil uitbreiding van de gaswinning in het huidige gaswinningsgebied in het gebied Loon op Zand & Loon op Zand-Zuid. Het winnen van fossiele brandstoffen past niet bij het streven naar een duurzaam Loon op Zand. Dit staat haaks op de klimaatdoelstellingen die moeten worden gehaald.

Petition

We

bezorgde inwoners van Loon op Zand en omgeving en andere bezorgde Nederlanders.

 

observe

  • dat Vermilion Energy toestemming krijgt de gasproductie uit te breiden op de gaswinningsplek in Loon op Zand-Zuid

  • dat gaswinning in strijd is met het realiseren van de (inter)nationale klimaatdoelstellingen en met het lokaal duurzaamheidsbeleid;

  • dat toepassen van fracken als stimulatiemaatregel om meer gas los te maken kans op gezondheidsschade en milieuschade vergroot.

 

and request

dringend het ontwerp-instemmingsbesluit, zoals dat thans ter inzage ligt, te heroverwegen en te besluiten niet in te stemmen met het winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid, zodat de gaswinning in Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid stopt.

The answer

Aanbieden petitie op donderdag 11 oktober 2018

Donderdag 11 oktober 2018 zullen we samen met Waalwijk en de gemeente Smallingerland onze petities aanbieden aan de Tweede Kamer. Ook zal minister Wiebes aanwezig zijn.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2018-10-11 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Peter Flohr 
Organisation:
Overige vraag/opmerking 
Website:

History

Signatures

Updates

Aanbieden petitie op donderdag 11 oktober 2018

Donderdag 11 oktober 2018 zullen we samen met Waalwijk en de gemeente Smallingerland onze petities aanbieden aan de Tweede Kamer. Ook zal minister Wiebes aanwezig zijn..

2018-10-11