U, de petitionaris
Petitie afbeelding

Stop Smart City Apeldoorn en de uitrol van de kastjes van Radioled

2.782 ondertekeningen

Apeldoorn heeft de twijfelachtige eer gekregen om als één van 36 steden in de wereld bij wijze van proef een zogenaamde ‘Smart City’ te worden. Hiertoe heeft zij onder andere het bedrijf RadioLED toestemming gegeven een infrastructuur op te zetten met multipoints: kleine datacenters aan lantaarnpalen.

Petitie

Wij

bezorgde burgers van Apeldoorn,

 

constateren

dat:

  • de gemeente Apeldoorn al is begonnen met het uitrollen van de ‘Slimme Stad’ zonder de burgers daarbij voldoende te hebben betrokken;
  • er al multipoints/witte kastjes aan lantaarnpalen hangen waarover weinig bekend of zeker is;
  • het onduidelijk is om hoeveel multipoints het gaat, op welke locaties en welke data er wordt verzameld;
  • er onduidelijkheid is over de aansprakelijkheid voor schade op het vlak van privacy en/of gezondheid.

 

en verzoeken

het Apeldoornse bestuur onmiddellijk te stoppen met het (laten) ophangen van de kastjes en het uitrollen van ‘Smart City’-plannen totdat:

  • burgers volledig zijn geïnformeerd, inzage en inspraak hebben gekregen in alle bestuurlijke en financiële stukken over Smart City;
  • er onafhankelijk onderzoek is gedaan naar risico's en schadelijke effecten op het vlak van privacy en gezondheid;
  • het duidelijk is wie aansprakelijk is voor mogelijke schade.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Apeldoorn 
Petitieloket:
Einddatum:
11-03-2022 
Petitionaris:
Sissi Wigbers 
Organisatie:
werkgroep bezorgde burgers 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

SPOED! Morgen 10 maart 19:30 uur online bijeenkomst met RadioLed!

Beste mensen/bezorgde burgers,

Ons is ter ore gekomen dat er morgenavond, donderdag 10 maart om 19:30 uur een online bijeenkomst wordt georganiseerd door de gemeente Apeldoorn waarin RadioLed vragen wil beantwoorden van burgers over hun uit te rollen systeem met multipoints/witte kastjes.

Allereerst moet ons van het hart dat wij ontstemd zijn door deze werkwijze van de gemeente Apeldoorn. Ons was namelijk een 'live' bijeenkomst met inwoners en bezorgde burgers beloofd waarin alle aanwezigen alle vragen en antwoorden hadden kunnen horen.

+Lees meer...

Nu mogen er vragen worden gesteld in een chat en houdt RadioLed de regie over welke vragen zij willen beantwoorden en welke niet.

Daarnaast zijn wij zeer geschokt over het feit dat wij als kerngroep geen uitnodiging hebben ontvangen en wij gisteravond 'per ongeluk' hoorden van deze bijeenkomst die op zeer korte termijn is georganiseerd zodat maar weinigen kunnen deelnemen en reageren. Tot vandaag zijn de Apeldoornse burgers en andere bezorgde belanghebbenden hierover niet geïnformeerd, wij worden dus niet serieus genomen en gepasseerd! Wij hebben aangedrongen om uitstel van deze bijeenkomst bij de verantwoordelijk ambtenaar maar dat was blijkbaar geen optie.

Dus... aan u de vraag om deze aankondiging op zeer korte termijn breed te delen en morgenavond deel te nemen. Stel uw kritische vragen over uw privacy, de straling, de RadioLed constructie, de kastjes, de werkwijze, etc.... morgen of later en stel ons op de hoogte van uw vraag en het antwoord dat u ontving, zodat wij daar allen weer over kunnen informeren.

Dit is de link naar de pagina waarop u meer informatie vindt en in kunt loggen: https://www.apeldoorn.nl/ter/actueel/2022/maart/uitnodiging-online-bijeenkomst-witte-zenders

Tot morgen! Kerngroep bezorgde burgers

09-03-2022

De petitie is aangeboden aan de burgemeester

Op vrijdagavond 25 februari mochten we onze petitie alvast aanbieden aan burgemeester Ton Heerts in het Apeldoornse gemeentehuis. Op dat moment konden we 2544 handtekeningen aanbieden met onze petitie waarin wij vragen om Smart City en de uitrol van de witte kastjes te stoppen zolang onze gezondheid, veiligheid, vrijheid en privacy nog niet gegarandeerd kan worden.

+Lees meer...

Sissi, onze petitionaris, gaf in haar duidelijke speech aan dat wij als burgers gekend en gehoord willen worden inzake de uitrol van de kastjes en 5G. De woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder Wim Willems gaf nadien aan het gesprek nog steeds aan te willen gaan, samen met RadioLed. Dat willen wij natuurlijk graag. Onze voorwaarden zijn dat er dit keer daadwerkelijk geluisterd wordt en er actie gaat volgen op onze vragen en aanbevelingen. De petitie loopt door tot 11 maart. U kunt deze dus nog tekenen. Wij hopen onze petitie alsnog binnenkort op de politieke agenda te krijgen van de gemeenteraad. Tot dan.... stem wijs tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Ons aller toekomst is hiermee gemoeid.

27-02-2022

Geen multipoint kastje voor uw deur? Stuur een brief!

Beste ondertekenaars, nu we richting 3000 handtekeningen gaan, wordt het ons steeds duidelijker dat er nog maar heel weinig antwoorden zijn gegeven op onze vragen. Sterker nog, onze zorgen worden alleen maar groter nu blijkt dat het Apeldoornse bestuur alle verantwoordelijkheden voor de schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan dankzij de uitrol van de multipoint kastjes afschuift en neerlegt bij schimmige technologiebedrijven. Het kan dus maar zo zijn dat uw gezondheid, privacy, veiligheid en vrijheid niet meer gewaarborgd kunnen worden als de uitrol van de kastjes zo doorgaat.

Daarom hebben wij voor u een brief opgesteld (zie hieronder) die u kunt sturen aan het Apeldoornse bestuur waarin u te kennen geeft dat u geen prijs stelt op zo’n kastje in uw woonomgeving. Onze hoop is dat er zoveel inwoners zijn die aangeven dit niet te willen dat er straks geen plek meer voor de kastjes is.

U kunt in deze brief uw eigen redenen opgeven maar gebruik wel de adressering, geef aan dat u op de hoogte gehouden wilt worden (in afwachting van...) en geef uw naam en adres op zodat het op de juiste plekken terecht komt en in behandeling wordt genomen.

Stuur deze op via email naar: gemeente@apeldoorn.nl en stuur een cc naar: geensmartcityapeldoorn@gmail.com

Of per post naar: Gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

Of doe de brief in de brievenbus van het stadhuis van Apeldoorn. U vindt deze brievenbus naast de ingang aan de Deventerstraat.


Aan: De griffie, gemeenteraad en B&W van de gemeente Apeldoorn Apeldoorn, [datum]

Geachte lezer, Ik ben een inwoner van Apeldoorn die zich zorgen maakt over de ‘witte kastjes’ ofwel multipoints die overal in Apeldoorn aan lantaarnpalen worden gehangen.

+Lees meer...

Ik maak mij zorgen over de straling ervan, mijn privacy en uiteindelijk over mijn sociale vrijheden. Het is mij niet duidelijk waar deze kastjes voor gaan dienen, welke data ermee worden verzameld, waar deze data terecht gaan komen, of deze kastjes en de activiteiten die ermee worden uitgevoerd -nu of in de toekomst- schadelijk zijn voor mijn privacy of gezondheid. Ook weet ik niet bij wie of waar ik mijn recht kan halen, mocht de uitrol van de activiteiten via deze kastjes mij persoonlijk schade berokkenen. Als inwoner van Apeldoorn heb ik er recht op om hier veilig te kunnen wonen en verwacht ik dat de mensen die mij vertegenwoordigen in het Apeldoornse bestuur zich dan ook hard maken voor mijn veiligheid, privacy, welzijn en gezondheid. Echter wordt er door u tot nu toe nog onvoldoende duidelijkheid geboden over wat mij te wachten staat met de uitrol van die kastjes en de bedrijven die zich daarmee gaan bezighouden. Ik heb weinig of geen vertrouwen in het nut en de noodzaak van die kastjes voor mij persoonlijk. Het kan toch niet zo zijn dat u de verantwoordelijkheid voor de gezondheid, veiligheid, privacy en de sociale vrijheden van Apeldoornse burgers bij schimmige technologiebedrijven neerlegt? Daarom wil ik u met deze brief heel duidelijk maken dat ik geen multipoint kastje voor mijn deur wil en ook niet binnen een straal van minimaal 500 meter. Ik ga ervan uit dat u hier gehoor aan geeft. Mocht u anders besluiten, dan zal ik mij genoodzaakt zien andere stappen te ondernemen zodat mijn gezondheid, veiligheid, privacy en sociale vrijheden hier wel gewaarborgd kunnen worden.

In afwachting van uw antwoord, hoogachtend, [Voorletter en achternaam] [Adres en postcode} Apeldoorn Handtekening:

11-02-2022