You, the petitioner
Foto file

Stop sluipverkeer op de wegen in West Betuwe

1,033 signatures

Waar dient deze petitie voor? Met behulp van deze petitie willen wij zorgen voor een veilige situatie voor iedereen. Het sluipverkeer zal niet meer zorgen voor gevaarlijke situaties en ergernis. Leefbaar Lokaal Belang zal deze petitie overhandigen aan de Burgemeester van West Betuwe, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Provincie Gelderland.

Om kracht bij te zetten aan de noodzaak om maatregelen tegen het toenemende sluipverkeer door West Betuwe te treffen roepen wij u als bewoners van West Betuwe op om ons te steunen middels het invullen van de petitie.

Elke stem telt!

Petition

We

inwoners uit de gehele gemeente West Betuwe:

 

observe

Overwegende dat:

 • Er zeer veel klachten wordt ontvangen rondom het sluipverkeer in Beesd, Waardenburg, Tuil, Haaften en omliggende dorpen.
 • Bij filevorming op de A2/A15 ook de N830 (Steenweg, Graaf Reinaldweg) en de overige wegen in de kernen vol lopen.
 • Voertuigbestuurders daarop alternatieve routes zoeken en/of daarop gewezen worden door hun navigatiesysteem.
 • Genoemde lokale wegen hier geen capaciteit voor hebben en de wegen en bermen kapotgereden worden.
 • Het gevolg is dat ook deze wegen, met name doordeweeks tussen 16:00 uur en 18:00 uur volkomen dichtslibben.
 • Bedrijven gelegen aan genoemde wegen daardoor een logistiek probleem hebben, ambulance, brandweer, huisartsen, OV etc.
 • Fietsverkeer, wandelaars en agrarisch verkeer ook gebruik maken van de rijbaan op deze wegen.

Constaterende dat:

 • De veiligheid van de (langzame) verkeersdeelnemers niet gewaarborgd kan worden en bedrijven door het toenemend sluipverkeer worden benadeeld.
 • Hulpverleners (ambulance, brandweer, politie en huisartsen) langs genoemde wegen niet of niet tijdig binnen de afgesproken tijd bij een calamiteit kunnen zijn.
 • Het niet zijnde bestemmingsverkeer zorgt voor overlast en onveilige situaties en wij graag zien, dat er maatregelen genomen worden om het sluipverkeer tegen te gaan.

 

and request

 • het college van West Betuwe een verkeersbesluit neemt waar de borden staan alleen bestemmingsverkeer.
 • het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Provincie Gelderland en de gemeente West Betuwe om een calamiteitenplan als alle wegen in West Betuwe vol slibben.
 • er met de verbreding van de A2 een rondweg vereist is, gezien de verkeersinfarcten van de afgelopen maanden.
 • Om de sluiproutes uit alle navigatie softwaresystemen te halen met een update.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
West Betuwe 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-12 
Lead petitioner:
Petra van Kuilenburg 
Organisation:
Leefbaar Lokaal Belang  
Website:

History

Signatures