You, the petitioner
Hoek valetonlaan obbinklaan cohenlaan voorjaar 2023

Stop procedure omdraaien rijrichtingen Tuindorp-Oost, Utrecht

127 signatures

Direct-omwonenden van winkelcentrum De Gaard, Tuindorp-Oost Utrecht ervaren verkeers- en parkeeroverlast. Gemeente en Wijkplatform bieden slechts één oplossing: omdraaien van rijrichtingen. Zonder overleg met de buurt. Omdraaien lost het probleem niet op maar verplaatst de overlast. Stop de procedure nu!

Petition

We

De bewoners en gebruikers van de buurt Tuindorp-Oost in Utrecht

 

establish that:

 • Buurtbewoners van Tuindorp-Oost zijn niet/onvoldoende betrokken geweest bij het plan om overlast rond De Gaard te stoppen.
 • Het proces werd gedomineerd door het niet-gekozen Wijkplatform Noordoost.
 • Bij de draagvlakmeting is slechts één variant voorgelegd: het plan van het wijkplatform.
 • Informatie vooraf van de gemeente was onvolledig en onduidelijk, die van het wijkplatform eenzijdig en deels onjuist.
 • Conclusie: het proces is niet democratisch verlopen.

 

and request

 • publiceer de verkeersbesluiten over het omdraaien rijrichtingenTuindorp-Oost niet
 • laat de informatiebijeenkomst over het omdraaien rijrichtingen Tuindorp-Oost op 8 november niet doorgaan
 • Bewoners Tuindorp-Oost hier op dinsdag 7 november per wijkbericht over te informeren
 • Bewoners Tuindorp-Oost in staat te stellen om vóór 1-2-2024 met een eigen breed gedragen en beter plan te komen
 • Hier professionele ondersteuning voor ter beschikking te stellen

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Lead petitioner:
Anton van Emst 
Organisation:
Netwerk 'De Tuindorp-Ooster'  

History

Signatures

Updates

Petitie kan nog tot maandag 6 november 14.00 uur getekend worden

Petitie wordt maandag 6 november aan het eind van de middag aan burgemeester en wethouders aangeboden. Met het verzoek om dinsdag 7 november (tijdens de reguliere B&W-vergadering) te besluiten de procedure stop te zetten.

+Read more...

En de verkeersbesluiten Valetonlaan en Wevelaan dus niet te publiceren. En dus ook de informatiebijeenkomst van 8 november in de Jeruzalemkerk niet door te laten gaan. B&W en Gemeenteraad maak een herstart en betrek de buurtbewoners van Tuindorp-Oost er deze keer wel bij

2023-11-05