You, the petitioner
Grove den pinus sylvestris

Stop ontbossing Natura 2000-gebieden

39 signatures

Grondeigenaren zoals Staatsbosbeheer voeren een actief 'natuur' beheer waardoor men op kunstmatige wijze Natura 2000-gebieden vrij van bos maakt en houdt. Hiermee wordt er tegen alle principes van natuurbescherming ingegaan.

Petition

We

Nederlanders, natuurorganisaties, boeren, weggebruikers, bouwers.

 

observe

Dat Natura 2000-gebieden actief vrij van bos worden gemaakt of gehouden. Het is daarmee geen natuurbehoud, maar de vernieling van de natuur. Ook een soort als de Grove den die het goed op voedselarme (stikstofvrije) grond doet wordt massaal bestreden.

 

and request

Het verbod op actief beheer van Natura 2000-gebieden waarbij de natuurlijke ontwikkeling van bos wordt bestreden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-02-15 
Lead petitioner:
Leonnard ten Brinke 
Website:

History

Signatures