You, the petitioner
Images opinieenachtergrond reportages bladreportages huisjesmelkers illustratie 2 huisjesmelkers klein

Stop ondermijnen Almeers woonbeleid door huisjesmelkers

10 signatures

In Almere is er een nieuwe vorm van ondermijning in opkomst. Bestaande huizen die zijn bestemd voor 1 huishouden worden omgebouwd naar appartementen en vervolgens per woonlaag onderverhuurd. Veelal worden nieuwbouwhuizen in het ontwerp al voorbereid op een dergelijke constructie.

Petition

We

Bewoners van Almere

 

observe

  • dat 'n eerder besluit in 10-2018 over het verbieden van woningsplitsingen onvoldoende wordt gehandhaafd.
  • Illegale woningsplitsingen veroorzaken (parkeer)overlast.
  • dat, wanneer omwonenden een handhavingsverzoek indienen tegen buren die illegaal woningen splitsen, zij niet-ontvankelijk worden verklaard omdat hun klachten worden afgedaan als een civielrechtelijke kwestie die niet behandelbaar is via een handhavingsverzoek.

 

and request

Afdeling 11 ‘Maatregelen tegen overlast en baldadigheid’ (APV) aan te vullen met:

Artikel 2:58

  1. Het is verboden om feitelijk meer huishoudens te huisvesten dan voorgeschreven door het kavelpaspoort.
  2. Indien de overtreding tot parkeeroverlast leidt, dan kan het college bestuursdwang toepassen; 'n last opleggen voor het verwijderen van voertuigen van personen die zich huisvesten/worden ondergebracht in het desbetreffende onroerende goed.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2021-06-13 
Lead petitioner:
Danny Hopman 
Organisation:
Bewonersvereniging Zandpoort 

History

Signatures