U, de petitionaris
Rechtrekening

Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen

14.924 ondertekeningen

In Nederland moet de meldplicht ongebruikelijke transacties per direct aangepast naar melding verdachte transacties, zodat burgers en bedrijven niet onnodig het hemd van het lijf wordt gevraagd. Het recht op (behoud van) betaalrekening moet voor burger en bedrijf in de wet verankerd worden.

Petitie

Wij

Stichting Human Rights in Finance, namens alle particuliere en zakelijke bankklanten in Nederland,

 

constateren dat:

  • dat in het financieel toezicht door de Nederlandse regelgever, banken en financiële toezichthouders, in de strijd met de mensenrechten en privacy, veel meer gedaan wordt dan onder Europese regels rond witwassen nodig is.
  • dat hierdoor burgers/organisaties onnodig het hemd van het lijf gevraagd, dat hun privacy wordt geschonden, dat ze te hoge kosten moeten betalen en dat hun bankrekening ten onrechte wordt afgepakt,

 

en verzoeken

de nieuwe Tweede Kamer:

  • te zorgen dat mensenrechten beter beschermd worden bij monitoring en melding van banktransacties door het Ministerie van Financiën en de banken te stimuleren over te gaan op de Europese systematiek van melding van alleen verdachte transacties
  • Transactie Monitoring Nederland een halt toe te roepen,
  • te zorgen dat in een nieuwe wet het (behoud van) een basisbetaalrekening voor iedereen wordt verstevigd c.q. opgenomen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
05-02-2024 
Petitionaris:
Human Rights in Finance (EU) 
Organisatie:
Human Rights in Finance.EU (hrif.eu) 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Follow the Money publiceert over de illegale overmatige monitoring bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL)

Goed nieuws. Vandaag publiceert Follow the Money het artikel van Jan-Hein Strop over de onrechtmatige werkwijze van banken en Transactie Monitoring Nederland waartegen mede onze petitie gericht was.

+Lees meer...

Zie het artikel hier.

Human Rights in Finance.EU zal volgende week DNB proberen te overtuigen dat het nuttig is over haar eigen schaduw heen te springen en per onmiddelijk een eind te maken aan de extra monitoring bij/door TMNL en de banken. Lees hier de update op onze site..

En het mooiste nieuws. Het ziet ernaar uit dat er een kort geding komt bij de bestuursrechter om DNB ertoe te brengen te handhaven. Mogelijk al medio juli. Het zaaknummer is 24/5513 en we houden u op de hoogte.

Overig nieuws: banken blijven helaas bezig de klanten in het buitenland te de-risken/off-boarden. Verder was er gisteren een zitting bij het College van de Rechten van de Mens over discriminatie door banken. Uitspraak daarin volgt over 6 weken.

14-06-2024

Help ons bij de advocaatkosten voor beroep tegen DNB (die niet wil handhaven tegen overmatige monitoring)

Update petitie recht op bankrekening en minder monitoring

Beste ondertekenaars van de petitie,

Sinds u uw steun betuigde aan de petitie hebben we als stichting Human Rights in Finance.EU niet stilgezeten. Wij hebben een consultatiereactie ingestuurd aan het Ministerie van Financiën waarin we heel nadrukkelijk een recht op bankrekening bepleiten.

+Lees meer...

U kunt meer daarover lezen in dit artikel op onze website of de reactie zelf. Uiteraard hebben we dit ook onder de aandacht van de vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer gebracht.

We hebben ondersteuning geboden aan klanten die momenteel in de knel komen door banken die hun buitenlandse rekening kwijtraken en contact gehad met diverse belangengroepen die opkomen tegen etnisch profileren bij banken. Voor internationaal gebruik hebben we ook een Engelstalige mini-cursus mensenrechten op de website gezet, waarin uitgelegd wordt dat bedrijven niet verplicht kunnen worden mensenrechten te schenden en het recht hebben om dat niet te doen.

Tenslotte hebben we, nadat we via de televisie opmerkten dat het raar was dat op onze brief geen uitnodiging kwam, met de Nederlandse Vereniging van Banken mogen spreken over onze wensen voor menselijke maat in het betalingsverkeer. Het was een prettig en aangenaam gesprek, maar het resultaat was nihil. Onze Stichting blijft van mening verschillen over allerlei belangrijke zaken. Banken willen bijvoorbeeld niet stoppen met het gezamenlijke transactie monitoring Nederland initiatief (TMNL). Ook TMNL zélf legt een AVG-verzoek daartoe naast zich neer.

Dat neemt niet weg dat dit initiatief wettelijk gezien verboden is, omdat het kwalificeert als verboden uitbesteding van transactiemonitoring onder de anti-witwaswet (artikel 10 daarvan). Dat maakt ook alle gegevensverwerking van TMNL onrechtmatig. De stichting heeft daarom aan DNB gevraagd om de banken te verplichten hiermee te stoppen. En wat er toen gebeurde.....

DNB weigerde met HRIF.EU in gesprek te gaan over ons verzoek, wachtte 6 weken en stuurde toen een bericht dat ze niet zou gaan handhaven. Ze zet dus alle juridische zeilen bij, inclusief inhuren van de landsadvocaat, om niet te hoeven handhaven. DNB heeft daarbij, door de wet bekostiging financieel toezicht, onbeperkt diepe financiële zakken. HRIF.EU heeft die niet.

Mócht u gelegenheid hebben ons te ondersteunen bij de inhuur van advocaten voor deze zaak, dan leest u op deze pagina hoe dat financieel kan. Het is een open vraag en als u al van een kleine beurs leeft, dan zijn we ook al heel erkentelijk als u gewoon dit bericht verder verspreid in uw netwerk.

Tot zover onze update en check gerust op onze website het allerlaatste nieuws.

Simon Lelieveldt, namens stichting Human Rights in Finance.EU

23-04-2024

Met wie bieden we de petitie over het recht op een betaalrekening morgen aan?

Morgen, op 6 februari 2024, 13.30 biedt stichting Human Rights in Finance.EU namens ruim 14.700 individuele ondertekenaars een petitie aan de Tweede Kamer aan over het recht op een betaalrekening/betaaldiensten en de noodzaak minder intensieve witwasmonitoring te doen. Maar we doen dat niet alleen, want mensenrechten in het financieel verkeer raken iedereen!

De organisaties die met HRIF.EU de petitie onderschrijven en zullen aanbieden zijn achtereenvolgens de Stichting Privacy First, Stichting Donateursbelangen, Vereniging Partin (Particulier Initiatief, ook wel bekend van de brandbrieven over de bankrekeningproblematiek aan Kaag), de stichting Goed (Grenzeloos onder één Dak), de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden, de Stichting Nederlanders buiten Nederland, de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland en de Nederlandse Accidental American Group.

Deze brede steun toont het belang van de petitie.

+Lees meer...

In dit bijna cash-loze tijdperk dat aanbreekt, is het hard nodig is om de meest fundamentele kenmerken van contant geld ook digitaal te behouden. Want wil je in deze digitale tijd je mensenrechten uitoefenen: je recht op huisvesting, je recht op zorg, je recht op onderwijs, je recht op vrije beroepskeuze en je recht op vrijheid van ondernemen, dan gaat je dat met contant geld niet meer lukken.

Personen en organisaties moeten dus wel een bankrekening hebben (of als organisatie: digitale kassadiensten kunnen verkrijgen) om te betalen en te ontvangen en je mensenrechten te realiseren. Het is een randvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Want welke school laat zich nog betalen met cash? Welke zorginstelling doet dat? Welke huisbaas? Welke notaris? Het kunnen uitoefenen van je mensenrechten vergt simpelweg toegang tot bank/betaaldiensten. Dat is een randvoorwaarde.

In de digitale omgeving moeten we dus de belangrijkste mensenrechtelijke kenmerken van contant geld zien te beschermen. De fundamentele mensenrechten die feitelijk óók door contant geld gewaarborgd worden zijn: - eenvoud, bereik en beschikbaarheid: contant geld werkt zonder stroom en is altijd en voor iedereen te gebruiken, - inclusiviteit: iedereen van jong tot oud kan contant geld gebruiken zonder eerst daarvoor examens of vragenlijsten van een instelling te hoeven doorlopen en aan allerlei voorwaarden te voldoen, - non-discriminatie: het doet er niet toe welke nationaliteit je hebt, welke etniciteit, welke beroep of in welke bedrijfstak je zit of waar je je toevallig bevindt, de betaling kan gewoon doorgaan zonder openlijk, verborgen of geautomatiseerd onderscheid op zogenaamde 'risico-kenmerken' - anonimiteit: er worden geen betaalgegevens geregistreerd tijdens de betaling, - afwezigheid van massa-surveillance: er is geen geautomatiseerde of digitale manier om elke betaling met contant geld te registreren en monitoren en beoordelen op risico-factoren.

Naast het recht op een betaalrekening is ook belangrijk dat we de andere mensenrechtelijke kenmerken goed in het oog houden. Want de realiteit van dit moment is dat het betalingsverkeer in Nederland uitgemond is in een massasurveillance van klanten en overmatige eisen rond witwasmonitoring. Klanten worden daarbij om de haverklap lastig gevallen omdat we in Nederland consequent veel te veel doen en veel meer dan de Europese wetgever wil.

Alleen al in 2022 doen we met ruim 1,89 miljoen meldingen ongebruikelijke transacties, één melding op de negen Nederlanders ! Dat is in internationaal verband bizar hoog en hoort, als we hetzelfde doen als buitenlanden zo ongeveer op 33.000 meldingen verdachte transacties per jaar te liggen. En zo kunnen we als HRIF.EU nog veel meer voorbeelden uit de praktijk geven.

HRIF.EU bepleit een fundamenteel andere en aanvullende kijkwijze op het economisch transactieverkeer. Een kijkwijze waarin, juist vanwege de mensenrechten, het recht op betalingsverkeer en uitvoering van betaaldiensten categorisch in de wet is vastgelegd. Want iedereen heeft het recht om ongestoord digitaal te kunnen gaan betalen en ontvangen voor huis, zorg, opleiding, beroep en zonder dat zijn/haar financieel briefgeheim daarbij geschonden wordt!

05-02-2024