U, de petitionaris
Rechtrekening

Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen

14.931 ondertekeningen

In Nederland moet de meldplicht ongebruikelijke transacties per direct aangepast naar melding verdachte transacties, zodat burgers en bedrijven niet onnodig het hemd van het lijf wordt gevraagd. Het recht op (behoud van) betaalrekening moet voor burger en bedrijf in de wet verankerd worden.

Petitie

Wij

Stichting Human Rights in Finance, namens alle particuliere en zakelijke bankklanten in Nederland,

 

constateren dat:

  • dat in het financieel toezicht door de Nederlandse regelgever, banken en financiële toezichthouders, in de strijd met de mensenrechten en privacy, veel meer gedaan wordt dan onder Europese regels rond witwassen nodig is.
  • dat hierdoor burgers/organisaties onnodig het hemd van het lijf gevraagd, dat hun privacy wordt geschonden, dat ze te hoge kosten moeten betalen en dat hun bankrekening ten onrechte wordt afgepakt,

 

en verzoeken

de nieuwe Tweede Kamer:

  • te zorgen dat mensenrechten beter beschermd worden bij monitoring en melding van banktransacties door het Ministerie van Financiën en de banken te stimuleren over te gaan op de Europese systematiek van melding van alleen verdachte transacties
  • Transactie Monitoring Nederland een halt toe te roepen,
  • te zorgen dat in een nieuwe wet het (behoud van) een basisbetaalrekening voor iedereen wordt verstevigd c.q. opgenomen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
05.02.2024 
Petitionaris:
Human Rights in Finance (EU) 
Organisatie:
Human Rights in Finance.EU (hrif.eu) 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

HRIF.EU boekt succes: Banken stoppen met onrechtmatige transactiemonitoring bij TMNL!

HRIF.EU boekt succes: Banken stoppen met onrechtmatige transactiemonitoring bij TMNL! Ons eerste verzoek dateerde uit oktober 2023 en eindelijk is het zo ver. Lees in https://hrif.eu/2024/07/bankenstoppentmnl/ meer over wat we allemaal deden.

Uw handtekening was hierbij belangrijk en zal nog belangrijk zijn.

+Lees meer...

Het is ons namelijk nog niet duidelijk of DNB inderdaad de banken de wacht heeft aangezegd of dat de banken zélf de keuze hebben gemaakt. Daarbij durft DNB te zeggen dat HRIFEU, aangezien ze geen leden heeft (wat niet kan als stichting) geen belang zou hebben bij een procedure om TMNL te doen stoppen. Juist ook daarover willen we de rechter zeker mee laten praten.

Kortom, om zeker te weten dat er écht een einde komt aan TMNL en dat DNB zélf handhaaft op dit belangrijke onderwerp, blijft de geplande rechtszaak staan. Maar voor nu zeggen we iedereen hartelijk dank voor de steun !

01.07.2024

Follow the Money publiceert over de illegale overmatige monitoring bij Transactie Monitoring Nederland (TMNL)

Goed nieuws. Vandaag publiceert Follow the Money het artikel van Jan-Hein Strop over de onrechtmatige werkwijze van banken en Transactie Monitoring Nederland waartegen mede onze petitie gericht was.

+Lees meer...

Zie het artikel hier.

Human Rights in Finance.EU zal volgende week DNB proberen te overtuigen dat het nuttig is over haar eigen schaduw heen te springen en per onmiddelijk een eind te maken aan de extra monitoring bij/door TMNL en de banken. Lees hier de update op onze site..

En het mooiste nieuws. Het ziet ernaar uit dat er een kort geding komt bij de bestuursrechter om DNB ertoe te brengen te handhaven. Mogelijk al medio juli. Het zaaknummer is 24/5513 en we houden u op de hoogte.

Overig nieuws: banken blijven helaas bezig de klanten in het buitenland te de-risken/off-boarden. Verder was er gisteren een zitting bij het College van de Rechten van de Mens over discriminatie door banken. Uitspraak daarin volgt over 6 weken.

14.06.2024

Help ons bij de advocaatkosten voor beroep tegen DNB (die niet wil handhaven tegen overmatige monitoring)

Update petitie recht op bankrekening en minder monitoring

Beste ondertekenaars van de petitie,

Sinds u uw steun betuigde aan de petitie hebben we als stichting Human Rights in Finance.EU niet stilgezeten. Wij hebben een consultatiereactie ingestuurd aan het Ministerie van Financiën waarin we heel nadrukkelijk een recht op bankrekening bepleiten.

+Lees meer...

U kunt meer daarover lezen in dit artikel op onze website of de reactie zelf. Uiteraard hebben we dit ook onder de aandacht van de vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer gebracht.

We hebben ondersteuning geboden aan klanten die momenteel in de knel komen door banken die hun buitenlandse rekening kwijtraken en contact gehad met diverse belangengroepen die opkomen tegen etnisch profileren bij banken. Voor internationaal gebruik hebben we ook een Engelstalige mini-cursus mensenrechten op de website gezet, waarin uitgelegd wordt dat bedrijven niet verplicht kunnen worden mensenrechten te schenden en het recht hebben om dat niet te doen.

Tenslotte hebben we, nadat we via de televisie opmerkten dat het raar was dat op onze brief geen uitnodiging kwam, met de Nederlandse Vereniging van Banken mogen spreken over onze wensen voor menselijke maat in het betalingsverkeer. Het was een prettig en aangenaam gesprek, maar het resultaat was nihil. Onze Stichting blijft van mening verschillen over allerlei belangrijke zaken. Banken willen bijvoorbeeld niet stoppen met het gezamenlijke transactie monitoring Nederland initiatief (TMNL). Ook TMNL zélf legt een AVG-verzoek daartoe naast zich neer.

Dat neemt niet weg dat dit initiatief wettelijk gezien verboden is, omdat het kwalificeert als verboden uitbesteding van transactiemonitoring onder de anti-witwaswet (artikel 10 daarvan). Dat maakt ook alle gegevensverwerking van TMNL onrechtmatig. De stichting heeft daarom aan DNB gevraagd om de banken te verplichten hiermee te stoppen. En wat er toen gebeurde.....

DNB weigerde met HRIF.EU in gesprek te gaan over ons verzoek, wachtte 6 weken en stuurde toen een bericht dat ze niet zou gaan handhaven. Ze zet dus alle juridische zeilen bij, inclusief inhuren van de landsadvocaat, om niet te hoeven handhaven. DNB heeft daarbij, door de wet bekostiging financieel toezicht, onbeperkt diepe financiële zakken. HRIF.EU heeft die niet.

Mócht u gelegenheid hebben ons te ondersteunen bij de inhuur van advocaten voor deze zaak, dan leest u op deze pagina hoe dat financieel kan. Het is een open vraag en als u al van een kleine beurs leeft, dan zijn we ook al heel erkentelijk als u gewoon dit bericht verder verspreid in uw netwerk.

Tot zover onze update en check gerust op onze website het allerlaatste nieuws.

Simon Lelieveldt, namens stichting Human Rights in Finance.EU

23.04.2024