You, the petitioner

Stop NU de bouw van datacenters Wieringermeer

2,025 signatures

Datacenters slurpen nu alle groene energie op die hier wordt opgewekt, dragen niets bij aan de energietransitie en verpesten het landschap. Er is tekort waterberging en het koelwater wat op het oppervlaktewater geloosd wordt, kan niet gezuiverd worden. Burgers worden niet gehoord door de gemeente.

Petition

We

Inwoners van Hollands Kroon en omliggende gemeenten die tegen de bouw van nog meer datacenters zijn

 

observe

Landschapspijn, afbraak van de leefomgeving, lichtvervuiling, verzilting van de bodem, geen structurele werkgelegenheid, restwarmte die vervliegt in de lucht, koelwater wat geloosd wordt in de sloot en door het waterschap niet gezuiverd kan worden, gebrek aan waterberging en burgers die niet gehoord worden; De datacenters hebben tot op heden geen maatschappelijke bijdrage geleverd aan de inwoners van Hollands Kroon!

 

and request

Te stoppen met de bouw van 170 ha (340 voetbalvelden) hyperscale datacenters in de Wieringermeer, die ten koste gaan van woon-, werk- en leefgenot.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Hollands Kroon 
Petition desk:
Lead petitioner:
Werkgroep Data Non Grata 

History

Signatures