You, the petitioner
Petitieimage

Stop misleidend IOM-stripboek 'Ulyana's grote avontuur'

176 signatures

In april publiceerde de Internationale Organisatie voor Migratie de strip 'Ulyana's grote avontuur' om vluchtelingenkinderen 'de waarde van terugkeer naar het land van herkomst in te prenten'. Ogenschijnlijk een educatieve strip, maar de strip is misleidend, schadelijk en een schending van Kinderrechten. Meer info geenkindaandekant.nl

Petition

We

'Geen kind aan de kant', vluchtelingen en sympathisanten

 

establish that:

dat het stripboek 'Ulyana's grote avontuur':

  • misleidende informatie bevat over de situatie in landen van herkomst van vluchtelingen;

  • gebruik maakt van racistische stereotypen;

  • een schending inhoudt van het recht op eerlijke informatie en non-discriminatie zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag;

  • manipulatief is als poging om kinderen te beïnvloeden in een beslissingsrichting die duidelijk niet in hun eigen belang is;

 

and request

het IOM in het algemeen, Chief of Mission Martin Wyss en tekenaar/scenarioschrijver Hein Haakman in het bijzonder om

  • de verspreiding van het stripboek 'Ulyana's grote avontuur' onmiddellijk te beëindigen, zowel in digitale als in non-digitale vorm;

  • middels een openbare publicatie in verschillende media, waaronder de website van het IOM, excuses aan te bieden voor het misleidende, discriminatoire en manipulatieve karakter van het stripboek.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
hulpverleningsorganisatie 
Petition desk:
Status:
Withdrawn 
Organisation:
Geen kind aan de kant 

History

Signatures