You, the petitioner
Overb overb 4 3

Stop met plannen voor een railterminal bij Valburg

554 signatures

Wij, bezorgde bewoners, verzoeken de provincie Gelderland om te stoppen met de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg. Zo behouden we de leefbaarheid van de omliggende buurtschappen en dorpen (Reeth, Eimeren, Valburg, Oosterhout, Elst, Slijk-Ewijk en Ressen) en besparen we tientallen miljoenen gemeenschapsgeld voor een economisch niet rendabel project.

Petition

We

Bezorgde bewoners uit de Betuwe en in de rest van de provincie Gelderland

 

observe

  • Dat de Provincie Gelderland plannen heeft voor het realiseren van een Railterminal Gelderland bij Valburg.

  • En maken ons zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid in dit toch al zwaar belaste stukje van de Betuwe.

  • Over hinder van geluid, licht en industrie.

  • Het vastlopen van autoverkeer en het in verdrukking brengen van fietsverkeer. Over veiligheid.

  • En over de verspilling van tientallen miljoenen gemeenschapsgeld voor een economisch niet rendabel project.

 

and request

De Provincie Gelderland de plannen voor de railterminal te stoppen en te zorgen dat dit stukje Betuwe niet verder belast wordt dan het al is.

The answer

Petitie aangeboden op 6 maart 2019

Wij hebben op 6 maart de petitie aangeboden aan vertegenwoordigers van de politieke partijen van de provincie Gelderland op een door ons georganiseerd verkiezingsdebat over de railterminal. De pers erover:

Intussen zijn we nu bezig met een zienswijze tegen het plan. In het najaar komt dan de reactie en het definitieve plan waarna er nog een laatste keer over gestemd moet worden in de provinciale staten.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Gelderland 
Petition desk:
Closing date:
2019-03-06 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Koos Nijssen 
Organisation:
Overbetuwe Overbelast 
Website:

History

Signatures

Updates

Petitie aangeboden op 6 maart 2019

Wij hebben op 6 maart de petitie aangeboden aan vertegenwoordigers van de politieke partijen van de provincie Gelderland op een door ons georganiseerd verkiezingsdebat over de railterminal. De pers erover:

Intussen zijn we nu bezig met een zienswijze tegen het plan.

+Read more...

In het najaar komt dan de reactie en het definitieve plan waarna er nog een laatste keer over gestemd moet worden in de provinciale staten.

2019-03-24

Groot Betuws Debat met aanbieding petitie

Op woensdagavond 6 maart gaan lijsttrekkers en andere verkiesbare leden van de provinciale politieke partijen in debat met elkaar en met u over de Railterminal Gelderland en de gevolgen daarvan voor leefbaarheid in de Betuwe. Het debat wordt georganiseerd door de bezorgde bewoners van Overbetuwe Overbelast die zich verzetten tegen de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg.

+Read more...

Alle zittende politieke partijen doen mee aan het debat. Daaronder voorstanders van de railterminal (VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, 50plus) en tegenstanders (SP, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren).

Tijdens het debat worden ook de meer dan duizend handtekeningen die Overbetuwe Overbelast al verzamelde tegen de railterminal, aangeboden aan de provinciale politici. Tekenen kan nog steeds!

De provincie is de drijvende kracht achter de plannen voor een railterminal waar tientallen miljoenen gemeenschapsgeld in gestopt worden. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor provinciale staten. Zij beslissen of de plannen doorgaan of niet.

Het debat vindt plaats in De Viersprong in Valburg en is van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het debat wordt geleid door journalist Bernardo Van Hal van De Gelderlander. Entree is gratis. Consumpties op eigen kosten.

Aanmelden kan op: https://www.facebook.com/events/312257456057564

2019-03-04

Protestactie tegen Railterminal voor aanvang raadsvergadering

15 januari 2019 is een belangrijke dag voor Overbetuwe. Dan gaat de gemeenteraad stemmen over het plan van de Provincie Gelderland voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg.

+Read more...

Dat plan gaat heel veel geld kosten en overlast veroorzaken voor Overbetuwse dorpen en buurtschappen (Reeth, Valburg, Eimeren, Slijk-Ewijk, Oosterhout, Elst). Laat van u horen en doe mee in de protestactie tegen dit plan!

Betrouwbare politiek? In oktober 2017 zei de gemeenteraad NEE tegen de railterminal tenzij er aan een aantal voorwaarden zou worden voldaan. De voorwaarden liggen vast in een amendement. Het amendement is door het college van B&W NIET uitgevoerd. De gemeenteraad moet dus woord houden door TEGEN het akkoord te stemmen. Laten we de gemeenteraad samen herinneren aan hun belofte en hen oproepen om NEE te stemmen tegen het plan. En daarmee vóór politieke betrouwbaarheid.

Waar en wanneer? Verzamelen op dinsdagavond 15 januari tussen 18.30 en 18.45 uur aan de oostzijde van station Elst. Neem iets mee waarmee je je kunt laten horen: deksels, pannen, fluitjes, toeters. En neem spandoeken, borden tegen de railterminal mee! We lopen om 18.45 uur gezamenlijk naar het Westeraam waar de gemeenteraad vanaf 19.00 uur vergadert (het gemeentehuis wordt verbouwd). We laten voor aanvang de raadsleden horen wat ze zouden moeten doen! Daarna kunnen we in de zaal meeluisteren naar de vergadering. Let op, dat doen we zonder deze te verstoren! Vertrouw op de partij waarop u gestemd heeft! Alle partijen hebben eerder vóór de voorwaarden gestemd die niet zijn ingevuld en zullen nu dus ook NEE tegen het plan moeten zeggen om zich aan hun eigen woord te houden.

Wat willen we? De bezorgde bewoners van Overbetuwe Overbelast willen dat de gemeente zich verzet tegen de plannen. Want daarmee…

  1. voorkomen we dat de Rijksweg Zuid en de Griftdijk dagelijks vast komen te staan;
  2. voorkomen we een onveilige fietsroute tussen Elst en Nijmegen;
  3. voorkomen we overlast voor de omliggende buurtschappen en dorpen;
  4. besparen we tientallen miljoenen gemeenschapsgeld;
  5. houdt de gemeenteraad zich aan zijn oude afspraak.
2019-01-03