U, de petitionaris
Nederland schaam je

Stop machtsmisbruik door WSG en Jeugdzorg

21.742 ondertekeningen

DE PETITIE ZAL AAN HET EUROPEES PARLEMENT TE BRUSSEL WORDEN AANGEBODEN!

Minister Rouvoet reageerde op onze petitie met "Ik herken de geschetste problemen niet" Enige punten zijn niet meer up-to-date, maar helaas is het belangrijkste de WAARHEIDSVINDING bij deze organisaties nog steeds ver te zoeken.

Nu na ruim 2 jaar, zonder enige echte verbetering en met een nieuwe regering willen wij nogmaals een poging wagen, voor al die kinderen, die zonder hun ouders moeten opgroeien en zo graag naar huis willen. Ons verzoek; tuchtcollege voor jeugdhulpverleners vertegenwoordigers van WSG/jeugdzorg staan in de rechtszaal onder ede en zijn daardoor persoonlijk verantwoordelijk voor al hetgeen door of via hen aan de rechter is voorgelegd.

Petitie

Wij

Ouders, grootouders, familie en andere belangstellenden die gedupeerd zijn door jeugdzorg, maken ons grote zorgen over de huidige gang van zaken bij jeugdzorg, de William Schikkerstichting e.a.

Wij zien het nut van de instellingen wel in maar kunnen ons niet verenigen met de misstanden die nu aan de orde van de dag zijn.

 

constateren

Dat kinderen zonder enige vorm van onderzoek, machtiging kinderrechter of reden met politiegeweld uit huis gehaald worden, met alle psychische gevolgen van dien

 • Dat voogden er geen enkele moeite mee hebben de wet te overtreden wat onder andere blijkt uit het vernietigen van meldingen van het AMK, meineed, vervalsing van rapporten van deskundigen, het vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen door niet-deskundigen, het incasseren van bonussen (3% van het salaris) voor het uit huis plaatsen van kinderen, etc.

 • Dat kinderrechters en voogden van te voren zaken doorspreken (Utrecht)

 • Dat kinderrechters slechts drie kwartier hebben om over een kind te beslissen en niet aan waarheidsbevinding doen. Zij varen blind op het oordeel van kinderbescherming en jeugdzorg.

 • Dat voogden kinderen weg halen zonder ook maar enige poging te ondernemen de thuissituatie van het kind te verbeteren zodat het kind thuis kan blijven

 • Dat voogden kinderen uit huis halen louter en alleen op mening van derden, zelf zien zij het kind noch de ouders voordien

 • Dat ouders, wiens kind (al dan niet terecht) uit huis is geplaatst hun kind zelden of nooit mogen zien en er geen begeleiding is om hen hiermee te helpen

 • Dat voogden geen enkele moeite doen om kinderen terug te plaatsen, er wordt niet gewerkt met ouders en kinderen om dit doel tot stand te brengen

 • Dat de rechten en de wensen van het kind niet gerespecteerd worden, voor zover al gehoord, door zowel de voogd als de rechter

 • Dat de gevangenis een alternatief is voor een pleeggezin of opvang

 • Dat de rechtbank Jeugdzorg toestaat art. 5 van de Europese grondwet te overtreden waardoor ouders niet de kans hebben zich te verdedigen

 • Dat de rechtbank uitspraak doet in zaken en indien een van de partijen zich niet aan de uitspraak houd heeft dit geen gevolgen

 • Dat zorgende ouders vrijuit kunnen bepalen of er omgang plaats vindt of niet, ook als er een voogd in gemengd is en dat de niet-zorgende ouder geen enkel recht lijkt te hebben.

 • Dat de politie weigert om de wet te handhaven en geen aangifte aanneemt van ouders die in hun recht staan, ouders die problemen hebben met de omgang niet bijstaat, geen aangifte aanneemt bij huiselijk geweld als jeugdzorg in een gezin betrokken is.

 • Jeugdzorginspectie niet mag ingaan op individuele gevallen.

 

en verzoeken

 • Omgangsrecht voor ouders en kinderen ten allen tijde, tenzij daadwerkelijk een strafrechtelijk feit tegen het kind is gepleegd door een van beide of beide ouders

 • Minder kinderen per voogd en strengere controle op het doen en laten van de voogd

 • Gespecialiseerde kinderrechters aan te stellen die alleen kinderrechten behartigen en beoordeeld worden op kwaliteit en niet op kwantiteit

 • Dat elke melding aan het AMK ook door het AMK behandeld mag worden

 • Meldplicht van instanties bij (vermoeden van) mishandeling, misbruik, verwaarlozing, etc.

 • Een verbod op de bonussen voor het uit huis plaatsen van kinderen

 • Een wet die Jeugdzorg verplicht om (aangetoond) alles te doen om het kind thuis te laten en pas in het uiterste geval tot uit huis plaatsing over te gaan

 • Een gespecialiseerde opleiding voor aankomend voogden

 • Informatieplicht van de voogd aan de ouders en inzage in het gehele dossier

 • Als een onderzoek vereist is van de ouders dan wel de kinderen dat dit bij elke erkende psycholoog gedaan mag worden en niet alleen bij een door Jeugdzorg aan te wijzen instituut

 • Een wet die iedereen binnen het civielrecht automatisch onder ede stelt bij het betreden van de rechtszaal

 • Vast te stellen dat uit huis plaatsen alleen mag gebeuren na een rechtszaak waarin alle partijen gehoord zijn en na uitdrukkelijke instemming van de rechter, tenzij bij aantoonbaar levensgevaar van het kind

 • Meer inspecteurs Jeugdzorg die ook op individuele gevallen mogen in gaan

 • Dat Jeugdzorg onder verantwoording van de gemeente komt te vallen i.p.v onder de provincie, zoals nu het geval is.

 • Een daadwerkelijk onafhankelijke klachtencommissie voor Jeugdzorg waarbij de uitspraak ook bindend is

 • Het recht voor ouders zich te laten bijstaan in de rechtszaal door wie zij willen alsmede hen toe te staan getuigen te laten horen, zoals bijvoorbeeld deskundigen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Europees Parlement 
Petitieloket:
Einddatum:
03-12-2017 
Petitionaris:
Ada Busman 
Organisatie:
platform familierecht 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

IK ZAL NOOIT MEER STOUT ZIJN!

LS,   de reden voor deze petitie was de het machtsmisbruik van de WSG, waar mijn kleinzoon Jordy slachtoffer van was geworden . Hierover heb ik een boek geschreven en eindelijk is het zover. Het boek van Jordy is verkrijgbaar!het origineel krijg ik eind deze week en na goedkeuring is na enige dagen het boek verkrijgbaar.Wel hoorde ik dat bestellen via Bol.com, AKO ed dan om technische redenen nog enige weken kan durenDe prijs is € 18,85 incl, verzendkosten.Het is rechtstreeks bij mij te bestellen, dit kan door overschrijving op rek.nr.

+Lees meer...

4629608 tnv R.Helders onder vermelding  van naam en adresof bij http://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL InleidingHoe een kind en zijn familie door machtsmisbruik van jeugdhulpverlening, met name de William Schrikker Groep (WSG), ten gronde werden gericht.Dit waargebeurde verhaal is een eersteklas horrorstory en kan niet vaak genoeg verteld worden. Het gaat over hetjongetje Jordy en zijn vader Ron. Vader Ron was gescheiden en zijn zoontje was aan hem toegewezen.Op grond van valse beschuldigingen is zijn zoon (vlak na zijn zesde verjaardag) weggehaald door de William Schrikker Groep. Het maakte niet uit dat vader met schriftelijke bewijzen kon aantonen dat de gronden, waarop de beslissing tot uithuisplaatsing waren genomen, niet op waarheid berustten. Jordy was weg en bleef weg. Hij was geplaatst in een tehuis, waar hij is misbruikt en lichamelijk en geestelijk is mishandeld op een dusdanige wijze dat latere psychologische verslagen aangeven, dat hij blootgesteld is aan marteling.Op SBS6, TV West en in Das je goed recht met John van den Heuvel was het verhaal over Jordy te zien. Ook zijn er diverse radioprogramma's over hem. Maar niets hielp om Jordy weer bij zijn vader te laten terugkeren, de tegenwerking door de WSG werd alleen maar groter.Na een strijd van bijna twee jaar, waarin de vader allerlei stappen ondernam om zijn kind terug te krijgen en er verder niets gebeurde dan dat  het steeds slechter met Jordy  ging. Kon zijn vader het niet langer aanzien en nam drastische maatregelen met ver gaande gevolgen. Door er steeds over te praten en op internet te zoeken, ontdekte zijn familie hoeveel ouders er zijn met soortgelijke verhalen.Statistieken zeggen meestal niet veel en worden vergeten, een persoonlijk verhaal maakt meer indruk. Vooral als je weet dat Jordy niet de enige is, maar dat er zoveel Jordy’s per jaar de dupe van deze hulpverlening worden. Daardoor is Jordy dan ook als symbool voor alle door jeugdzorg gedupeerde kinderen te beschouwen.Hoewel hyves nog steeds mijn voorkeur heeft, kunt u mij ook vinden bij http://www.facebook.com/ada.busman en https://twitter.com/platformfamilie

uitgever
16-05-2013

aanbieding Tweede Kamer

Deze petitie, is op 27 februari in de Tweede Kamer aan Brigitte van der Burg (VVD) aangeboden en zal digitaal ingeleverd worden bij de Europese Commissie eind maart 2013. Er zal dan tevens verzocht worden om een hoorzitting..

27-02-2013

Meldpunt misstanden in de jeugdzorg:

Bijeenkomst slachtoffers met Ivo Opstelten  De domper van afgelopen vrijdag 26 oktober 2012, waarbij het in eerste instantie de bedoeling was dat wij, als slachtoffers hier bij konden zijn was groot! De slachtoffers konden niet gehoord worden door Ivo Opstelten. Alleen de Stichting Nederland Heelt, Skip en Klokk mochten deelnemen aan de bijeenkomst. Stichting Projeugd en Ada Busman van stichting KOG hebben na deze mededeling op donderdag 25 oktober 2012 nog van alles geprobeerd om aanwezig te kunnen zijn, tevergeefs.   Velen onder ons waren diep teleurgesteld... Collectieve rechtszaak tegen Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse Staat  Toch willen velen onder ons een sterke vuist maken en de overheid laten blijken dat aan de misstanden binnen de Jeugdzorg iets gedaan MOET worden.

+Lees meer...

Dat wij als slachtoffers gehoord willen worden. Wij zijn van mening dat de regering mooi weer aan het spelen is, een schertsvertoning. Wij denken dat straks alleen de slachtoffers die bij een Stichting aangesloten zijn in aanmerking gaan komen voor een schadevergoeding. Het lijkt erop dat de regering alles in eigen hand willen houden. Veel slachtoffers hebben geen enkel vertrouwen in verenigingen en Stichtingen of de regering. Al meer dan dertig jaar heeft men de wantoestanden binnen de Jeugdzorg genegeerd en de slachtoffers in de kou laten staan.   Het heft in eigen handen nemen Stichting ProJeugd, Jeugdzorg Dark horse en velen anderen willen daarom collectief een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat en Jeugdzorg Nederland beginnen. Om dit te verwezenlijken, willen we via deze weg alle melders bij de commissie Samson (en eventuele nieuwe slachtoffers) vragen gehoor te geven aan deze oproep!  

13-11-2012