You, the petitioner
Petitieafbeelding def.

Stop kuikensterfte bij weidevogels in Oudorperhout: verhoog waterpeil in broedseizoen

926 signatures

De petitie is op donderdag 11 mei 2017 overhandigd.


Jaarlijks sterven in het unieke stadsnatuurpark Oudorperhout 95 van de ongeveer 100 weidevogelkuikens die uit het ei komen. Twee zeer ervaren experts melden beiden dat veruit de belangrijkste reden hiervan een veel te laag waterpeil is tijdens het broedseizoen. Zonder een flinke verhoging zullen Alkmaarders binnen enkele jaren niet meer kunnen genieten van de weidevogels in Oudorperhout.

Petition

We

Stichting Oudorperhout en Stichting Animo (vertegenwoordigt elf natuurorganisaties)

 

observe

dat:

  • door een te laag waterpeil in de Oudorperhoutweilanden bijna geen bloemen groeien en er daardoor te weinig insecten zijn,

  • wormen en ander voedsel in de bodem onbereikbaar zijn voor de weidevogels en de kuikens van honger omkomen,

  • twee toonaangevende Nederlandse weidevogel(habitat)experts melden dat in Oudorperhout minimaal 17 cm peilverhoging nodig is,

  • Wethouder de heer Nagengast bij een verhoging van 3 cm zich onvoldoende inspant om de bij wet beschermde vogels echt te beschermen,

  • met een verhoging van 17 cm géén enkel weiland onder water staat en slechts in twee weilanden de greppels vol staan,

  • de pachters in de Oudorperhout zo nodig kunnen worden gecompenseerd en

  • ná het broedseizoen de waterstand kan worden verlaagd waarna de koeien weer de wei in kunnen.

 

and request

in de Oudorperhoutweilanden tijdens het broedseizoen het waterpeil te verhogen met 17 centimeter tot -1,05 NAP waardoor de weidevogels behouden blijven in dit voor Nederland unieke gebied binnen de bebouwde kom.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Alkmaar 
Petition desk:
Closing date:
2017-05-12 
Answer expected:
2017-05-15 
Status:
Closed 
Organisation:
Stichting Oudorperhout en Stichting Animo 
Website:

History

Signatures

Updates

Aanbieden van petitie en motie aangenomen

Tijdens de Raadsvergadering van 20 april jl. is een motie van OPA (Onafhankelijke Partij Alkmaar), Groen Links, PvdA, SPA (Seniorenpartij Alkmaar) en BAS (Belangen Alkmaarse Samenleving) om het waterpeil in het volgend broedseizoen te verhogen aangenomen.

+Read more...

Zie de website van de gemeente: https://alkmaar.raadsinformatie.nl/modules/6/motiesenamendementen/391330

11 mei zullen we tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte, aanvang 19:30 uur, de petitie aan de voorzitter aanbieden en de leden toespreken om de motie kracht bij te zetten.

Hartelijk dank voor uw steun en het ondertekenen van de petitie!

2017-05-02

Tijd om petitie te ondertekenen verlengd

We gaan de raadsfracties uitnodigen om tijdens het broedseizoen met ons de Oudorperhout te bezoeken om nog duidelijker te maken wat het belang is van de waterpeilverhoging. We willen dan in juni de petitie aanbieden..

2017-02-08

Ingezonden gedicht

Waar eens de Dotters lachten en de Grutto riep zijn naam, kan ik nu alleen nog staren naar wat is misgegaan. Lege zielen in de ban van geld en waan. Door hun schuld is het met Dotter en Grutto in de Oudorperhout gedaan.

(Uit: Slopers handen, Lege hoofden, 2011, dr. G.R.Utto).

2016-11-22