You, the petitioner
Banner2

Stop knip Monicabrug

560 signatures

DE KWAAL: De lucht in Utrecht is sterk verontreinigd en dat komt vooral door het groeiend autoverkeer. Onze stad voldoet niet aan de luchtkwaliteitseisen die gesteld zijn vanuit de EU.

HET MEDICIJN: In 2009 is het ALU (Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht) vastgesteld. Het primaire doel zou zijn het terugdringen van het aantal knelpunten van stikstofdioxide in de in de stad. Men is er van overtuigd dit te kunnen realiseren door doorgaand verkeer onaantrekkelijker te maken en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers te stimuleren. Als onderdeel van ALU maatregelen vatte de gemeente het plan op een aantal ‘knips’ te maken in het wegennet van Utrecht om het autoverkeer in de stad terug te dringen. Knip Monicabrug is een voorgenomen verkeersmaatregel bij de Monicabrug die met name effect heeft op de Amsterdamsestraatweg en de omliggende buurten Pijlsweerd, Ondiep, Daalsebuurt en ook Wijk C en Zuilen. De afslag van Weerdsingel Westzijde naar Oude Noord en vice versa wordt nabij Monicabrug verboden.

BIJWERKINGEN: Met de Knip Monicabrug wordt de verbinding tussen Utrecht Noord, Utrecht Oost en Centrum verbroken. Autoverkeer, dat van deze stadsdelen toch naar het centrum wil, wordt omgeleid via de Amsterdamsestraatweg (en de Marnixlaan). Het sluipverkeer zal de buurten Pijlsweerd, Ondiep Daalsebuurt, Zuilen en Wijk C extra belasten. De verkeersdruk op de Amsterdamsestraatweg zal met duizenden auto’s per etmaal toenemen en de luchtkwaliteit juist afnemen. De bereikbaarheid van Utrecht-Noord en Utrecht-Oost vanuit centrum en CS-gebied wordt hierdoor veel slechter.

Petition

We

Bewoners van Utrecht, Pijlsweerd, Daalsebuurt, Ondiep, Zuilen en leden van bewonersgroep Amsterdamsestraatweg en Actiegroep 250 meter ASW, ondertekenaars,

 

establish that:

dat met de huidige voorgenomen maatregel “knip Monicabrug”, ons recht op een gezonde, veilige en leefbare omgeving in het gedrang komt.
De doelstellingen van de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren verkeersdrukte en de luchtverontreiniging in de stad terug te dringen vinden we goed. Echter de maatregel die daarvoor gebruikt wordt moet niet zo worden uitgevoerd, dat daardoor de luchtverontreiniging en de verkeersdrukte alleen maar wordt verplaatst. De werkelijke oorzaak van de verkeersdrukte wordt daardoor niet weggenomen en de mensen die in Utrecht wonen worden gedwongen om om te rijden en dus extra kilometers te maken, wat slecht is voor de luchtkwaliteit. Wij zijn bezorgd, dat de Amsterdamsestraatweg, waar nu al een grensoverschrijdende concentratie NO2 aanwezig is, maar ook de Marnixlaan en andere straten in onze wijk extra te maken krijgen met luchtverontreiniging en daarnaast dat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid nog verder worden aangetast.

Wij zetten ons in voor: -SCHONERE EN GEZONDERE LUCHT IN UTRECHT. -BEVORDEREN VAN FIETSVERKEER OP DE AMSTERDAMSESTRAATWEG. -LEEFBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID OP DE AMSTERDAMSESTRAATWEG. -AANTREKKELIJKE WINKELSTRAAT, WAAR VOETGANGER EN FIETSER OP DE EERSTE PLAATS STAAN.

 

and request

de Gemeente Utrecht de maatregel Knip Monicabrug in huidige vorm te gaan heroverwegen. Daarbij vragen wij de effecten op onze wijk in acht nemen. Uit alle beschikbare gegevens blijkt dat; na het doorvoeren van deze maatregel de verkeersdruk op de Amsterdamsestraatweg aanzienlijk gaat toenemen met alle negatieve gevolgen van dien. DE KNIP OP DE MONICABRUG VERPLAATST HET LUCHTKWALITEITSPROBLEEM ALLEEN MAAR, MAAR LOST HET NIET OP. DAAROM ROEPEN WIJ IEDEREEN OP DEZE PETITIE TE STEUNEN. Wij willen samen met de gemeente in overleg om mogelijke alternatieve maatregels te bekijken, om de leefomgeving zowel op de Weerdsingel Westzijde, als op de Amsterdamsestraatweg te verbeteren.

Alvast dank voor uw steun! Stuur de petitie zoveel mogelijk door. www.stopknipmonicabrug.nl

The answer

Doel bereikt

Het doel van de petitie is bereikt. De knip is van de baan, het gaat nu over het 'knijpen' van het verkeer

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Utrecht 
Petition desk:
Closing date:
2016-04-21 
Answer expected:
2017-07-14 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
actiegroep "Stop Knip Monicabrug" 
Organisation:
actiegroep "Stop Knip Monicabrug" 

History

Signatures

Updates

Doel bereikt

Het doel van de petitie is bereikt. De knip is van de baan, het gaat nu over het 'knijpen' van het verkeer.

2017-04-12

DUIC: "Verkeersgroep Ondiep wil nieuwe discussie ‘knip of knijp’ Monicabrug"

Het Utrechts college noemt de zogeheten ‘knijp Monicabrug’ een succes, maar dat is niet terecht volgens Verkeersgroep Ondiep. Zij zien vooral meer onveilige (...) Lees verder in De Utrechtse Internet Courant.

2017-04-05