You, the petitioner
Img 6465 copy

Stop kaalslag Kruidenwijk Almere

138 signatures

De Gemeente Almere kapt duizenden net volwassen geworden duurzame bomen die onze wijk in 25 jaar langzaam een mooi groen gezicht hebben gegeven en die minstens 150 jaar kunnen worden. Volgens de verantwoordelijke wethouder (Leefbaar Almere) is de kap noodzakelijk omdat de bomen schade veroorzaken doordat ze op de verkeerde plaats staan doordat ze geplant zijn vóórdat de huizen gebouwd en de straten aangelegd waren. Maar dat is een leugen. Ook is er geen enkel schaderapport dat schade door bomen bevestigt. De kaalslag van de Kruidenwijk is in flagrante strijd met het groene imago van Almere en met alle principes van de Nationale Boomfeestdag waarvan de landelijk aftrap op 18 maart notabene wordt gehouden in het in de wijk gelegen Koggepark, waar ook nog eens 40 net volwassen geworden bomen zinloos geveld worden. (Na protest is dit aantal teruggebracht tot 18).

Petition

We

bewoners, ondernemers, bezoekers en liefhebbers van de Kruidenwijk in Almere

 

establish that:

dat de Gemeente Almere op ondeugdelijke gronden de kaalslag van de wijk probeert door te drukken, dat daardoor de wijk zijn kenmerkende groene karakter verliest, in één klap terug naar af wordt gevoerd en dat de gemeente daarbij geen enkele rekening houdt met de geweldige en wetenschappelijk aangetoonde verdiensten van de bomen voor de sfeer, het (micro)klimaat, de biodiversiteit, de waterhuishouding van de wijk, de energiezuinigheid en waarde van het onroerend goed en de gezondheid van zijn bewoners en hun kinderen

 

and request

de kaalslag te stoppen en bomen uitsluitend te kappen als ze ziek zijn, gevaar opleveren of elkaars groei belemmeren. Bij eventueel noodzakelijke kap nieuwe bomen terug planten

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2015-03-18 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Eibert Draisma 
Organisation:
Bewonerscomite Behoud Bomen Kruidenwijk 
Website:

History

Signatures