You, the petitioner
Bord manege

Stop hoogbouw recreatiecomplex in polder Oost–Terschelling

3,212 signatures

Er zijn omgevingsvergunningen aangevraagd voor de bouw van een groot, 10 meter hoog appartementencomplex op het manege-terrein in Hoorn. Dat past niet in de polder, bedreigt de weidevogels, ontneemt Terschelling de kans op een echte manege, terwijl er voldoende logiesmogelijkheden zijn.

Petition

We

inwoners van Terschelling en ieder met hart voor Terschelling

 

observe

dat:

  • er twee plannen zijn ingediend om de huidige manege in Hoorn op te offeren voor een grootschalig recreatiecomplex met 65 tot 69 appartementen;
  • dit een onomkeerbare definitieve aantasting zou zijn van de open polder, het weidevogelgebied en de natuur;
  • grootschalige recreatieverhuur ter plaatse ongewenst is en in strijd met het karakter van Oost;
  • het buitenproportioneel logiescomplex de Terschellinger paardrijders een overdekte manege ontneemt.

 

and request

  • de Gemeente Terschelling om na de afwijzing op 18 april 2019 van de 1e aangevraagde omgevingsvergunning voor dit appartementencomplex op het terrein van de manege in Hoorn, ook de 2e en eventuele verdere aanvragen te weigeren, en het afwijzende standpunt te handhaven in eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

alsmede

  • de (toekomstige) eigenaar van de manege ervan te overtuigen dat ieder maatschappelijk draagvlak voor deze plannen ontbreekt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Terschelling 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-01 
Lead petitioner:
Frits Blees 
Website:

History

Signatures