You, the petitioner
Eenden stolwijk 003

Stop het wegvangen van (muskus)eenden en ga over tot nestbeheer

73 signatures

Een beperkt aantal klachten ivm. overlast is genoeg reden om over te gaan tot het lukraak vangen van eenden. Deze gaan op transport naar een dierenhandelaar. Daar wachten ze opgepropt in met gaas overdekte kooien op betonnen vloer op verkoop. De eindbestemming is onbekend.

Petition

We

Muskuseendfans en burgers uit Oud-Beijerland, in samenwerking met GroenLinks HW en de stichting tot Behoud van de Hoeksche Waard als Polderlandachap (BHWP)

 

establish that:

Dat deze manier van overlastbestrijding (het lukraak wegvangen) weinig tot niet effectief is en onnodig veel dierenleed veroorzaakt omdat: - de te kleine afgesloten kooien bij de dierenhandelaar zeer dieronvriendelijk zijn; - de eindbestemming onbekend is; - de leegte, die achterblijft op het "thuisfront", zonder nestbeheer in rap tempo wordt opgevuld door nieuwe aanwas, zodat de populatie weer reden geeft tot ingrijpende maatregelen.

 

and request

Per direct te stoppen met deze manier van overlastbestrijding en over te gaan tot een meer diervriendelijk beleid: - geboortebeperking door middel van nestbeheer(nepeieren neerleggen en/of eieren insmeren met maisolie;

  • maatregelen nemen om de bevolking duidelijk te maken dat eenden alleen gevoerd mogen worden als zij door barre weersomstandigheden niet zelf voor voedsel kunnen zorgen, dit om er voor te zorgen dat de eenden zich niet aan mensen opdringen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Oud-Beijerland 
Petition desk:
Closing date:
2016-07-30 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Herma Paardenkooper 
Organisation:
burgerinitiatief 
Website:

History

Signatures

Updates

Gemeente overstag : start pilot muskuseendnestbeheer.ob van 1-4-15 tot 31-3-16

Beste ondertekenaars, Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor support van ons burgerinitiatief. Wij hebben toestemming gekregen om gedurende 1 jaar nestbeheer toe te passen bij muskuseenden die zich in de Zuidwijk en Zeeheldenbuurt bevinden.

+Read more...

Het gestelde doel is de populatie op peil/in toom te houden in vergelijking met het aantal geteld in februari 2015. ( = 80). Gedurende dit jaar hebben wij garantie gekregen dat geen eenden worden weggevangen. Rond 1-4-2016 vindt evaluatie plaats. Afhankelijk van ervaringen en resultaat volgt dan besluit over vervolgstrategie. Uiteraard stellen wij alles in het werk om onze doelstelling te behalen. Dit kunnen wij niet zonder uw medewerking. Wij vragen u hierbij dan ook nesten ( in uw tuin en/of in gemeentelijk/ander groen te melden bij muskuseendnestbeheer.ob@gmail.com ( met info over exacte locatie), zodat eieren tijdig vakkundig kunnen worden behandeld door onze nestbeheerster.NB doe dit niet zelf ( ivm mogelijk diermishandeling) en verwijder het nest niet. De eend maakt dan mogelijk elders in korte tijd weer een nieuw, ivm grote broed-behoefte.......!Ook kunt u zich op dit emailadres opgeven als vrijwilliger om ons te helpen met nestbeheer. Met een klein beetje hulp maakt u ons al reuze blij. Vele handen maken licht werk en de samenleving voor mens en dier beter : 1 + 1 = 3 ! Namens muskuseendnestbeheer.ob, Herma Paardenkooper

2015-07-09