You, the petitioner
A15c7244 9bca 489d 9821 0708329558e9

Stop het plan van de herstructurering van Ridderkerk west en centrum

96 signatures

Gemeente Ridderkerk heeft het ontwerp bekend gemaakt voor de herstructurering west/centrum. De gemeente is van plan om een toegangsweg (van den Brugghenstraat) te vervangen door groen. Ook zal er ten koste van parkeervakken een slinger in de weg komen onder de noemer verkeersveiligheid /vergroenen.

Petition

We

Bewoners van Ridderkerk

 

establish that:

  • wethouder Peter Meij (CDA) het tegengeluid van bewoners naast zich heeft neergelegd; vergroenen heeft voor hem prioriteit
  • de leefbaarheid van de wijk uit meer dan vergroenen bestaat
  • de bereikbaarheid van de wijk en je auto op loopafstand kunnen parkeren voor veel bewoners ook belangrijk is
  • de drukte zal toenemen op de andere wegen als toegangswegen worden afgesloten
  • de slinger in de plannen om de snelheid remmen niet voor (gemotoriseerde) tweewielers werkt, wel parkeervakken voor auto’s kost en het onoverzichtelijk maakt voor de automobilist.

 

and request

  • de plannen terug te brengen naar de tekentafel.
  • de toegangswegen niet af te sluiten
  • rekening houden met een parkeerbehoefte van minimaal 160 in plaats van 145
  • geen slinger in de weg om de snelheid te remmen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Ridderkerk 
Petition desk:
Lead petitioner:
Alexander Hoogendoorn 

History

Signatures

Updates

Gesprek met wethouder Meij

22 mei ga ik in gesprek met wethouder Meij. Wethouder Meij heeft op eerder mailcontact de volgende reactie gegeven (zie onderstaande bericht). Deze week heb ik ook een verkennend gesprek met een advocaat, maar hopelijk hoeft zover niet te komen.

+Read more...

Heeft u nog aanvullende vragen of opmerkingen, dan kunt u deze tot 17 mei mailen naar ahchoogendoorn@hotmail.com

Ik ben op de hoogte van de problemen met parkeren in uw wijk. Toen de huizen gebouwd werden was er nog geen parkeernorm. Nu heeft bijna iedereen een auto en soms meer dan een. Dat gaat steeds meer wringen. Dit probleem speelt in meer wijken in Ridderkerk. Als gemeente hebben we een plan gemaakt waarin we een balans hebben gezocht tussen parkeren en extra groen. Ik heb mij als wethouder buitenruimte te houden aan de Groenvisie die door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin is afgesproken dat we bij vervanging van de riolering gaan kijken of er extra groen aangeplant kan worden. Door de klimaatverandering ontstaat er steeds meer hittestress en wateroverlast. Door de stijging van de temperatuur is er een grotere noodzaak om schaduwplekken te creeren door middel van groenaanplant. Dat hebben we met de gemeenteraad zo afgesproken. Bovendien is er ook sprake van wateroverlast door de toenemende intensiteit van zware regenbuien. Daarom brengen wij bij het plaatsen van nieuwe riolering de weg aan op de oorspronkelijke uitgiftehoogte. De weg komt dus hoger te liggen dan nu het geval is. Daardoor ontstaat er meer mogelijkheid voor waterberging. Ik moet als wethouder ook aan die belangen denken. We leggen de nieuwe riolering aan voor minimaal 40 jaar. Als we nu alle ruimte in de wijk gaan benutten voor meer parkeerplaatsen, betekent dit dat er de komende 40 jaar geen mogelijkheid meer is om in te spelen op de veranderingen in het klimaat. We moeten als gemeente ook zorgen dat het leefbaarheid in de wijk voor de volgende generaties goed en gezond blijft. Als we de 3 geplande groenvakken per straat laten vervallen zal dat totaal 6 aanvullende parkeerplekken opleveren. We hebben we na kritiek van bewoners het plan al aangepast. Het resultaat is netto zes extra parkeerplekken vergeleken met de huidige situatie. Maar op de plekken waar nu tegen de verkeerregels in geparkeerd wordt, is dat in de nieuwe situatie niet meer mogelijk. Vanuit verkeersveiligheid is parkeren op hoeken van straten gevaarlijk voor kwetsbare verkeersdeelnemers. We gaan in de komende weken nog kijken of we in andere delen van de wijk nog extra parkeerplaatsen kunnen opnemen in het plan. Dat zou ook verlichting geven. Mijn vraag aan u is: Wat willen de bewoners precies? Met welke oplossing zouden de bewoners zelf tevreden zijn? Kort geformuleerd: meer verstening en blik in de wijk of meer leefbaarheid en groen? Als er een duidelijke meerderheid van de bewoners voor meer verstening in de wijk is, zullen wij opnieuw naar het aangepaste plan gaan kijken. Als u behoefte heeft aan een persoonlijke toelichting dan ben ik graag bereid met u een afspraak te maken. Met vriendelijke groet, Peter Meij

2024-05-14

Laatste bericht vanuit de gemeente

Geachte,

Onlangs is het project intern nader besproken met portefeuillehouder Peter Meij. In het gesprek is onder andere het onderwerp parkeren in relatie tot de gewenste groene inrichting behandeld.

+Read more...

De wethouder heeft aangegeven dat de wijken groener inrichten de voorkeur heeft boven het maximaliseren van parkeervakken in de woonstraten. Deze keuze is onderbouwd met het uitgangspunt dat de nieuwe inrichting wordt aangebracht voor de komende 40 tot 50 jaar en een groenere inrichting de leefbaarheid van de straten en daarmee de wijk verbeterd. De wethouder kiest er dan ook voor vast te blijven houden aan het ontwerp met de “slingers” in de woonstraten.

Daarnaast heeft de wethouder gevraagd of de beleidsaanpassing voor het mogelijk maken van weren van bedrijfsbussen uit de wijk(en) versnelt uitgevoerd kan worden. Vanuit afdeling Beleid Openbare Ruimte en afdeling Verkeer wordt dit op korte termijn opgepakt.

Een vervolgbijeenkomst is vooralsnog niet meer van toepassing.

Met vriendelijke groet,

ing. Martin van Ofwegen Sr. Projectleider Civiel

2024-03-13