You, the petitioner
Beukendreef

Stop het kappen van 44 beuken aan de Beukendreef te Berkel-Enschot

690 signatures

Gemeente Tilburg wil jan-febr 2018 een lange rij van 44 prachtige gezonde beuken kappen. Door klachten van enkele bewoners met aangrenzende achtertuinen, is dit onder de aandacht gekomen en heeft gemeente onderzoek laten doen naar de situatie. Onderbouwing is nu de groei/laanstructuur te verbeteren. Het betreft de uiterst noordelijke rij beuken van begin tot eind van de beukendreef. De "tunnel" die de beuken nu vormen boven het voetpad is straks dus weg!

Petition

We

Bewoners en dorpsgenoten, liefhebbers van een prachtig en boomrijk dorp waar we zuinig op zijn.

 

establish that:

  • Dat betreffende bomen kerngezond zijn en kap werkelijk een schande zou zijn! Dat de noordelijke rijen bomen veel vollere kruinen hebben en hoger zijn dan de zuidelijke.

  • Dat de zuidelijke rij grondverbetering nodig heeft. Stichting Stadsbomen Tilburg (SST) bevestigd dat concurrentiegroei bij laanaanplantingen vrij normaal is en niet problematisch hoeft te zijn.

  • Dat de meeste bomen géén achtertuinen hinderen Dat het kappen geen effect heeft op de schaduw in de tuinen.

  • SST wijst erop, dat de kans op zonne- en windbrand bij de resterende beuken reëel is en adviseert deze te zwachtelen met jute. Dat gaat het straatbeeld niet te goede komen! Wij zijn ervan overtuigd dat kap van deze bomen voor meer kwetsbaarheid zorgt bij overblijvende beuken.

 

and request

Dat er géén kapvergunning wordt verleend, dat bomen bespaard blijven.

We verzoeken dan ook dringend, dat het besluit géén doorgang vindt en grondig herzien wordt!

The answer

Petitie is overhandigd: Stop het kappen van 44 beuken aan de Beukendreef te Berkel-Enschot

Vanochtend hebben we de petitie ingediend bij wethouder Mario Jacobs tijdens de commissie leefbaarheid, ongeveer bij de 19e minuut, agendapunt 10. We zijn blij en tevreden over hoe de petitie is ontvangen en kunnen op steun van diverse politieke partijen rekenen. De Beukendreef en de kwestie wordt op de agenda gezet! Blij en tevreden dat we onze burgerrechten niet hebben laten ontnemen!

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tilburg 
Petition desk:
Closing date:
2018-03-05 
Answer expected:
2018-01-18 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Beuken Beschermers Berkel-Enschot 

History

Signatures

Updates

Petitie is overhandigd: Stop het kappen van 44 beuken aan de Beukendreef te Berkel-Enschot

Vanochtend hebben we de petitie ingediend bij wethouder Mario Jacobs tijdens de commissie leefbaarheid, ongeveer bij de 19e minuut, agendapunt 10. We zijn blij en tevreden over hoe de petitie is ontvangen en kunnen op steun van diverse politieke partijen rekenen.

+Read more...

De Beukendreef en de kwestie wordt op de agenda gezet! Blij en tevreden dat we onze burgerrechten niet hebben laten ontnemen!

2018-03-05

Nieuws vanuit de gemeente! De situatie wordt herzien!

Onderstaand mail bericht is deze week naar de bewoners van de beukendreef en en dorpsraad van Berkel-Enschot gestuurd. Het lijkt er nu op dat er gehoor is gegeven aan de petitie en dat gemeente het een en ander gaat herzien.

+Read more...

De kap ligt in ieder geval voorlopig stil tot najaar 2018

Geachte Bewoners en Dorpsraad,

Tijdens de bewonersavond is gevraagd om inzage in de rapporten en verslagen. Deze documenten kunt u vinden op deze site. Hier vindt u alle rapporten en verslagen, waaronder de rapporten van Cobra en de verslagen van de overleggen met Stichting Stadsbomen. Alle reacties van bewoners zijn verzameld in één overzicht en voorzien van een antwoord. De complete lijst is ook te bekijken via deze pagina.

Tijdens de avond bleek dat de meningen van de bezoekers niet op een lijn zaten. Een grote groep bewoners was het niet eens met het rooien van de bomen en er was een grote groep bewoners die de bomen zo snel mogelijk weg wil hebben. Er is gevraagd om meer transparantie in het proces en de mogelijkheid om mee te denken.

De gemeente neemt dit signaal serieus en realiseert zich dat niet iedereen de mogelijkheid heeft gehad om mee te denken in een gezamenlijke oplossing voor de Beukendreef. Gemeente beraad zich nu over het vervolg. Om ruimte te geven aan dit proces is de voorgenomen kap minimaal tot het najaar van 2018 uitgesteld.

Met vriendelijke groet, Kees van Uden

T 06 2573 0524

2017-11-06

Weekblad De Nieuwe Schakel week 42

[Artikel: De Nieuwe Schakel week 42]http://www.schakel-nu.nl/wp-content/uploads/bfi_thumb/Beukendreef-001-ng1pxjsmzd1fdwxubtts7snbxe6ct015lcjy58250o.jpg.

2017-10-21