You, the petitioner
Scherm%c2%adafbeelding 2024 03 21 om 11.43.17

Stop grootschalige windprojecten in de natuur van Vught

951 signatures

Geen (zee)turbines in gemeente Vught! De plannen van de gemeente Vught om zeewindturbines te plaatsen om nu al aan doelen voor 2050 te willen voldoen leiden ertoe dat haar inwoners onnodig blootgesteld worden aan gezondheidsrisico’s en hebben enorm negatieve impact op ons leefklimaat en de natuur.

Petition

We

Inwoners en ondernemers van Cromvoirt, Helvoirt en Vught.

 

establish that:

  • de gemeente Vught zich richt op doelstellingen voor 2050 met haar inzet op grootschalige energie-opwekking middels plaatsing van zeeturbines van 255m hoog en meerdere kleinere windturbines (190m)
  • de locaties dichtbij woningen zijn, met ernstige gevolgen voor ons woon- en leefklimaat
  • er geen draagvlak is voor windturbines en de gemeente haar zorgplicht jegens haar burgers verzaakt gezien de laatste inzichten in natuur- en gezondheidsschade

 

and request

  • af te zien van het aanwijzen en ontwikkelen van locaties voor grootschalige windenergie
  • besluitvorming voor grootschalig windenergie op land uit te stellen tot 2030 of tot na vraagreductie maatregelen en uitvoering van de zonneladder.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Vught 
Petition desk:
Closing date:
2024-05-20 
Lead petitioner:
Sjoerd Stegenga 
Organisation:
Vught Turbine Vrij burgerinitiatief  

History

Signatures

Updates

Link naar instagram

Hier is de link naar de instagram pagina https://www.instagram.com/vughtwindmolen/

Hier is de link naar de Vught Turbine Vrij Instagram pagina

.

2024-04-20

Voorlichting in Cromvoirt

Gisteravond 18 April was er veel belangstelling in Cromvoirt voor de bijeenkomst over de PlanMER voor grootschalige energie opwek. Wij waren erbij om iedereen te informeren over de gevolgen van plaatsing van de zeeturbines voor onze gezondheid, woon- en leefklimaat.

2024-04-19

Interview Brabants Dagblad

Een aantal leden van de werkgroep Vught Turbine Vrij stonden in het Brabants Dagblad..

2024-04-08