You, the petitioner
20190209 132301

Stop grootschalige bomenkap in Ypenburg op Natuurlijk Haags

476 signatures

Er dreigt 26 ha bos/natuurgebied te verdwijnen! Ypenburg is vol gebouwd met huizen en bedrijven. Houtkap is gewoon aan de orde van de dag, er wordt een kapvergunning aangevraagd en het maakt daarbij niet meer uit om hoeveel bomen het gaat. Vorig jaar zijn er in Ypenburg bij TNO 1200 bomen gekapt!!

Petition

We

hebben zuurstof nodig

 

observe

  • Ypenburg is omsloten door snelwegen A4, A12 en A13 en er is een CO2 buffer nodig

  • Het terrein van Natuurlijk Haags is een ecologische verbindingszone geworden tussen verschillende "groene" gebieden van Rijswijk-Buiten, Voorburg, Zoetermeer en Stompwijk.

  • Niemand weet of er herplant of compensatie komt voor het verdwenen bos van Ypenburg.

  • Teveel bos/natuur weg halen gaat ten koste van biodiversiteit, klimaat en leefbaarheid!

  • De gemeente spreekt haar eigen beleid tegen en zet zich niet genoeg in voor landschapsbescherming.

  • Het park wat in Ypenburg zou komen is er nooit gekomen. Er is genoeg gebouwd.

 

and request

  • Kappen met kappen, STOP ONNODIGE KAP!

  • De gemeente gaat het bos/natuur van Ypenburg op Natuurlijk Haags beschermen, zij is dit verplicht aan haar burgers.

  • Het beheer van Haagse 'groene ruimte' samen met burgers/organisaties regelen en NIET over laten aan vastgoedbeheer.

  • Invoering en toepassen van duurzaam ecologisch beheer van flora en fauna voor de lange termijn!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Den Haag 
Petition desk:
Closing date:
2019-06-06 
Lead petitioner:
Aad Dekker 
Organisation:
Het Bijen ABC 
Website:

History

Signatures