You, the petitioner
Sbb ruurlo tieme bij snipperberg

Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid

37,414 signatures

Bomen: een belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Maar Nederland ontbost sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB), Natuurmonumenten en ook andere natuurbeheerders brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer.

Petition

We

Gezamenlijke Bomen- Natuur- en belangenorganisaties

 

establish that:

  • De werkwijze van Staatsbosbeheer (SBB) en sommige andere natuurbeheerders brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer.

  • Dat het onzes inziens tekortschietende overheidsbeleid dit mogelijk maakt.

  • Staatsbosbeheer wordt bijvoorbeeld alleen door zichzelf gecontroleerd: "slager controleert eigen vlees". Zo verdwijnen grote bos- en natuurpercelen mèt de biodiversiteit.

  • Ook herplant/compensatie laat zeer te wensen over. De WUR heeft vastgesteld dat het bosoppervlak in Nederland recent enorm is afgenomen. (Notabene: in het Klimaatakkoord wordt bos niet als natuur gezien!).

  • Wij èn onze kinderen verdienen een betere toekomst!

 

and request

onze lange‐termijn belangen op het gebied van boom- bos- en natuurbeheer beter en duurzamer te behartigen door:

  • een stop op de ontbossing en subsidie op houtige biomassa (= 10% meer CO2 uitstoot dan steenkool!)
  • invoering van ecologisch lange termijn beleid ten behoeve van mens en flora & fauna.
  • NU in te grijpen, zodat onomkeerbare schade nu nog kan worden voorkomen!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2024-12-31 
Lead petitioner:
Marjan Houpt, Mieke Vodegel, Joke Volkers 
Organisation:
Bomenstichting Achterhoek; Stichting De Woudreus en vele anderen 
Website:

History

Signatures

Updates